Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Emberi erőforrások (Human resources)

Dr. Váry Annamária

Az Emberi Erőforrások szak olyan tudást kínál a hallgatóknak, amelyben az gazdasági életre és az emberi viselkedésre vonatkozó ismeretek ötvöződnek. A képzés célja, hogy széleskörű alapokat nyújtson a közgazdaság- és a magatartástudományok területén, melyekre a későbbiekben is építeni lehet. Nem csak tudást adunk át, de készségeket is fejlesztünk, a problémamegoldás, kommunikáció, konfliktuskezelés, és a mediáció területén. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóinkat felkészítsük a jövőben várható változásokra. Átmeneti korban élünk, a rendszerváltás következményei és az információs társadalom korai szakaszának hatásai egyszerre érvényesülnek. A munkavégzés módjában, a szükséges készségekben, a cégek struktúrájában várható változásokra kitekintést nyújtunk, és ennek érdekében hangsúlyt fektetünk a tananyagok aktualizálására is. Képzésünk gyakorlatorientált, oktatóink az üzleti és a tudományos életben egyaránt elismert szakemberek. Szintén a gyakorlati jelleget erősítik azok a találkozók, melyek keretében cégek humán erőforrás vezetői és vezérigazgatói beszélnek a szakma kihívásairól, az emberi erőforrás menedzselés aktuális kérdéseiről, módszereiről. A képzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek képessé teszik a hallgatókat különböző munkakörök betöltésére, a humán erőforrás menedzselés területén, illetve tanulmányaik mesterszintű folytatására.

Dr. Váry Annamária szakvezető

Gazdaságinformatikus (Business IT expert)

Dr. Horváth-Bokor Rózsa

A gazdasági informatika egy hibrid szak, több tudományterületet ölel fel. Annyiban tér el az eddig bevezetett és alkalmazott hasonló szakok képzési anyagától, amennyiben a gazdasági, pénzügyi, informatikai és kognitív elméletek egymástól jelentősen eltérő tudásbázisai különböznek egymástól. Az induló képzési ciklus most ezeket az egymástól függetlennek tetsző szakágakat összefogja, és kölcsönösen támogató jellegű átjárást biztosít az érintett területek között. A világgazdaság igénye pedig éppen ez, mert nap mint nap tapasztaljuk, hogy az újabbnál újabb elméletek sem képesek lépést tartani a termelő gazdasági folyamatokra nehezedő, értéket nem előállító spekulatív mechanizmusok torzító hatásával. Mi felvállaltuk a bölcsek kövének fényezését, hogy a rideg pénzforgalmi szolgáltatások mechanizmusában a logikus gondolkodás ragyogását végre felvillantsuk Szakunk szoros együttműködésben törekszik a readingi egyetem master szintű képzésének bevezetésére, amely képzés a monetáris területen világszínvonalú elismertségnek örvend. Csak megjegyzésként: A Henley Business School hallgatói a Föld valamennyi országában elismert és keresett diplomások.

Dr. Horváth-Bokor Rózsa szakvezető

Gazdálkodási és menedzsment (Business administration and management)

Dr. Mádi László
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Dr. Mádi László szakvezető

Kereskedelem és marketing (Commerce and marketing)

Dr. Kunsági Andrea

A KERESKEDELEM ÉS MARKETING szak hallgatói a legkedveltebb szakok egyikén szerezhetnek elméleti tudást és gyakorlatban alkalmazható szemléletet, miközben készségeik fejlődnek az önálló és a csoportmunka terén. Jó hangulatú közösségben, levelező tagozaton, akár munka vagy család mellett is, igazi bachelor képzésben van lehetőségük a főiskolán elmélyülni a kereskedelmi vállalatok, a gazdasági szervezetek és a piaci folyamatok megértésében és előrejelzésében, valamint a fogyasztók magatartásának megismerésébe.

Miért vesszük meg, amit kínálnak nekünk? Hogyan adjunk el termékeket, márkákat, eseményeket a fogyasztóknak? Hogy reklámozzunk és hogyan ne?
Mitől sikeres az egyik vállalat, és mivel tehető még sikeresebbé a másik? Milyen folyamatokat kell figyelembe vennünk gazdasági tevékenységeink során? Milyen folyamatokra van hatásunk a gazdaságban, és hogyan válhat ez hasznunkra? Hogyan működnek a sikeres szervezetek?

Hogyan készülhetünk fel a piac várható változásaira?

A képzés során elsajátított ismeretek, készségek által hallgatóink alkalmassá válnak a reklám, a marketingtervezés, a PR, az elektronikus üzlet, az értékesítés és további kereskedelmi és marketing területeken való munkavégzésre és a piaci szereplőkkel való sikeres együttműködésre.
A szak elvégzése után naprakész tudás birtokában, jól kommunikáló kereskedelem és marketing szakos közgazdászként jó eséllyel találhatnak érdeklődésüknek megfelelő munkát, szakmai előrelépési lehetőséget, vagy tehetik sikeresebbé vállalkozásukat a kereskedelem és marketing területein, vagy ezen tudás birtokában más gazdasági területeken is.

A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Kunsági Andrea szakvezető

Nemzetközi gazdálkodás (International business economics)

Dr. Eperjesi Zoltán

Szeretettel várjuk hallgatóinkat a nemzetközi gazdálkodás szakra, elsősorban azokat, akiket érdekelnek a nemzetközi események, jártasak a közel és távol múlt eseményeiben, melyek gyorsan változó világunkat jellemzi. Legalább két nyelven kell biztos tudást megszerezniük tanulmányaik végére, hiszen ők lesznek azok a szakemberek, akik hazánkban a multinacionális cégeket, külföldön pedig hazánkat fogják képviselni. Ennek elérésére a WSUF oktatói mindent megtesznek: - Európai Uniós specializáción felkészülhetnek akár a Brüsszeli intézményekben betölthető munkákra - Gazdaságdiplomácia specializáción pedig hazánk gazdasági-politikai érdekeinek megfelelően tudnak majd dolgozni Magyarországon, vagy bárhol külföldön. Miért érdemes tehát ezt a szakot választani? Lehetőség nyílik nyelvi és szakmai téren is az előttünk álló kihívásokra való felkészülésre ,érdekes tantárgyak magyar és angol nyelven előadott tudásanyag alapján.

Mindenkit várunk! A képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Eperjesi Zoltán Tanszékvezető főiskolai docens, Gazdaságtudományi tanszék

Pénzügy és számvitel (Finance and accounting)

Dr. Tóth Gergely

Az elmúlt években a válságok sokasága Magyarország esetében is felhívta a figyelmet a pénzügyi ismeretek fontosságára. A pénzügy és számvitel szakon folyó képzés célja, hogy olyan szaktudással ruházza fel a hallgatókat, melynek birtokában sikerrel küzdenek meg a rendkívül improvizatívvá vált világ kihívásaival. A képzés folyamán az elméleti szaktudás megszerzése mellett az oktatók rendkívül magas képzettsége és szakmai elismertsége arra is garanciát jelent, hogy a mindennapi élethez elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodjanak a hallgatók. A végzett szakemberek így a jól megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában kiemelkedő minőségű munkára lesznek alkalmasak a gazdasági, pénzügyi élet számos területén. Szaktudásukat sikerrel hasznosíthatják vállalkozásoknál, pénzintézeteknél vagy akár költségvetési intézményeknél, továbbá kellően felkészülten folytathatják tanulmányukat mester szakon.

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Tóth Gergely szakvezető

BA alapképzések

 • Emberi erőforrások
 • Gazdaságinformatikus
 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Kereskedelem és marketing
 • Nemzetközi gazdálkodás
 • Pénzügy és számvitel

Felvételi iroda

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-10-70
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

 • +36-1/323-10-70*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2016 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola