Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

 

Kapcsolat

 

Neptun

 

Térkép

 

Szervezet

 

Letöltés

 

Videók

 

Galéria

 

Kiadványok

 
 

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Felvételi – Hogyan jelentkezzek?

A főiskolai képzésre a jelentkezést a www.felvi.hu weboldalon történő regisztráció után tudja leadni. Az összes felsőoktatási intézménybe csak ezen az Oktatási Hivatal által üzemeltetett weboldalon keresztül kell jelentkezni. A weboldalon regisztráció és belépés után az e-felvételi lapra kell kattintani, itt pedig az Általános eljárás kiválasztani. Így tud belépni az elektronikusan kitöltendő jelentkezési lapra. Az adatsorok kitöltése, és az eljárási díj befizetése után a nyomtatott hitelesítő adatlapot az Oktatási Hivatal részére kell elpostázni, az ehhez szükséges információkat megtalálja az e-felvételi adatlapon. Ezen kívül egyedi felvételi vizsga nincsen. Amennyiben eléri a törvényileg szabályozott minimum pontot, úgy bekerül a felvételi eljárásba és nyár végén a ponthatárok kihirdetésekor fogják értesíteni az eredményéről.


Lecsúsztam a jelentkezési határidőről, mikor tudok legközelebb jelentkezni?

A szeptemberben induló képzésekre a felvételi előző év decemberben kezdődik és február közepéig tart. A pótfelvételi július végén kezdődik és augusztus végéig tart.


Régen érettségiztem, "érvényes még" az érettségim?

Akik a kétszintű érettségi bevezetése előtt fejezték be középiskolai tanulmányaikat, azaz 2005 előtt szereztek érettségi bizonyítványt, nem kell feltétlenül újra érettségizniük. Korábbi eredményeik nem évülnek el, időkorlát nélkül felhasználhatják továbbtanulásuk során a felvételi eljárásban.
A 2005 előtt szerzett érettségi eredmények automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettséginek minősülnek és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek feleltethetők meg:
a) jeles (5) középszint, 100%,
b) jó (4) középszint, 79%,
c) közepes (3) középszint, 59%,
d) elégséges (2) középszint, 39%.
Az érettségi pont számításakor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény között, így a 2005 előtt letett érettségi vizsgaeredmény automatikusan beszámítható a felvételi eljárás során.

Fontos azonban kiemelni, hogy a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban a nem a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgaeredmények közül kizárólag a közismereti érettségi vizsgaeredmények számíthatók be az érettségi pontok számításakor, a szakmai jellegű érettségi vizsgatárgyak nem. Közismereti érettségi vizsgatárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, biológia, kémia, társadalomismeret, természettudomány, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika, testnevelés, katonai alapismertek, latin nyelv.


Hogyan tudom kiszámolni a pontjaimat?

Használhatja a felvi.hu pontszámító kalkulátorát, vagy küldje el e-mailben a bizonyítványai másolatát a felvi@wsuf.hu címre.


FIGYELEM! Minimum pontszám és többletpont

Nagyon fontos, hogy a törvény által meghatározott minimum pontnak (2014-ben 260 pont, 2015-ben 280 pont, 2016-ban 300 pont) az érettségi és/vagy 3. és 4. év végi bizonyítvány eredményeiből kell meglennie. Ehhez a többletpontok közül csak az emelt szintű érettségiért járó többletpont vehető figyelembe.

A többi jogcímen kapható többletpontot csak abban az esetben lehet beszámítani, ha fentiek alapján már megvan a minimum pontszám.


Nincs meg a pontszámom, mit tegyek?

Amennyiben nincs meg a kellő pont a felvételhez, újra kell érettségizni egy vagy két tárgyból. Az érettségi jelentkezéssel kapcsolatos információkat az Oktatási Hivatal oldalán olvashatja.


Újra fogok érettségizni, mikor felvételizhetek?

Azok, akik újra érettségit tesznek, ugyan úgy jelentkezhetnek, mint azok a diákok, akik az első érettségi vizsgájukra készülnek. A jelentkezési határidő február közepe, az érettségi ideje május-június. Az e-felvételi jelentkezési lapon a megfelelő helyen jelölni kell, hogy ebben az évben fog vizsgázni. A dokumentumokat elég benyújtani akkor, amikor kézhez kapja.


Emelt szintű érettségimnek kell lennie?

Jelenleg egyik szakunkra történő felvételhez sem szükséges emelt szintű érettségi vizsga.


Milyen ponthatár várható?

A felvételi ponthatárt az Oktatási Hivatal határozza meg a felvételi eljárás végén a jelentkezők száma és pontszáma alapján. 2014-ben a törvényben meghatározott minimum pontszám 260, 2015-ben 280, 2016-ban 300 pont. Jelentkező ez alatt a pontszám alatt felsőoktatási intézménybe nem nyerhet felvételt. A korábbi pontokat itt tekintheti meg: Elmúlt évek statisztikái


Mire kaphatok többletpontot?
1. Jogszabály alapján kapható többletpontok
 1. Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.
 2. Nyelvtudásért járó többletpontok
  1. B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont,
  2. C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont.
 3. Esélyegyenlőségért járó többletpontok
  1. Hátrányos helyzet okán
  2. Fogyatékosság miatt
  3. Gyermekgondozásért
2. Képzési területek szerint adható

a. tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, b. szakképesítés alapján legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért 24 többletpont adható. c. sporteredmény alapján.

A pontszámítással kapcsolatban további információkat a Felvételi tájékoztatóban olvashat: 2.4. Pontszámítási módszerek


Emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszek ugyan abból a nyelvből, mind a kettőre megkapom a többletpontot?

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.


Milyen OKJ-és bizonyítványra kapható többletpont?

Legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért 24 többletpont adható. Felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésnek minősülnek a képesítő bizonyítványokban szereplő következő szakképesítések:

 • a 8 számjegyű OKJ-szakképesítések közül az 54, 55-ös számmal kezdődőek,
 • a 15 számjegyű OKJ-szakképesítések közül az alábbiak:
  • 54, 55-ös számmal kezdődnek, ÉS a 12-13. szám: 00,
  • 54, 55-ös számmal kezdődnek, ÉS a 12-13. szám: 54 vagy 55,
  • nem 54, 55-ös számmal kezdődnek, DE a 12-13. szám: 54 vagy 55.

Szakirányú továbbtanulásnak minősülő képzési területek az Országos Képzési Jegyzék: Gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakképesítések:

 • közgazdaság
 • ügyvitel
 • kereskedelem-marketing
 • üzleti adminisztráció
 • vendéglátás-idegenforgalom
 • vendéglátás-turisztika

Informatikai képzési területhez tartozó szakképesítések:

 • Informatika

Megkezdett, de be nem fejezett OKJ-s képzések

A felvételi eljárásban a többletpontok figyelembe vételéhez a jelenleg folyamatban lévő tanulmányok sikeres befejezését követően a dokumentumot pótlólag, legkésőbb július 10-ig csatolni kell. Amennyiben nincs sikeres záróvizsga, többletpont nem adható.


Milyen gyakorisággal és mely napokon van oktatás?

Az oktatás havi négy alkalom, kéthetente pénteken 13.30-18.30 és szombaton 8.30-18.30 között kerül megrendezésre.


Felvételt nyertem, de mégsem tudom elkezdeni idén a főiskolát. Milyen lehetőségeim vannak?

A beiratkozáskor hallgatói jogviszonyt létesít. Lehetősége van rögtön passzív félévvel kezdeni, ehhez egy kérvényt kell benyújtani. A passzív félév díja 25.000.- forint/félév, melyből a következő aktív félévkor jóváírásra kerül 15.000.- forint. Így lehetősége van egy teljes évet halasztani mielőtt megkezdené a tanulmányait, anélkül, hogy elveszítené a hallgatói jogviszonyát.


Honnan fogom tudni, hogy felvettek?

A felvételi jelentkezéskor megadott elérhetőségeken fogják Önt értesíteni az eredményről július végén, pótfelvételi esetén augusztus végén.


Korábban már tanult tantárgyak elismerése lehetséges?

A felvételt nyert hallgatók esetében egyéni kérelem alapján felmenthető az adott tárgy újrahallgatása alól az a hallgató, aki felsőoktatásban vagy felsőfokú szakirányú képzésben tanult és az adott tantárgy tematikája legalább 70%-ban megegyezik a főiskolai képzésben tanult tantárgyéval (ebben az esetben a leckekönyvbe bejegyzésre kerül a felmentés ténye, az érdemjegy és annak kreditértéke).


A diplomaszerzéshez szükséges nyelvvizsgák

Az abszolutórium megszerzése és a záróvizsga letétele után a diploma kiadásának előfeltétele a képzési és kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsga bizonyítvány vagy bizonyítványok bemutatása. Ennek határideje nincs. A nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása után 30 nappal a diplomát ki kell állítani.

’Kereskedelem és marketing’, ’Emberi erőforrások’, ’Pénzügy és számvitel’ és ’Gazdalkodási és menedzsment’ alapszakon egy államilag elismert, vagy azzal egyenértékű szakmai, középfokú komplex (’C’ típusú) nyelvvizsga a diplomaszerzés feltétele, amely kiváltható egy felsőfokú általános nyelvi komplex (’C’ típusú) vizsgával vagy más, azzal egyenértékű dokumentummal.

’Nemzetközi gazdálkodás’ alapszakon két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű szakmai, középfokú komplex (’C’ típusú) nyelvvizsga a diplomaszerzés feltétele, amelyek közül az egyik kiváltható egy államilag elismert általános nyelvi felsőfokú komplex (’C’ típusú) vizsgával, vagy más, azzal egyenértékű dokumentummal.

Gazdaságinformatikus’ alapszakon a diplomaszerzés feltétele egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A WSÜF által elfogadott általános nyelvi nyelvvizsgák: az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált általános nyelvi vizsgák. (Lásd erről a www.nyak.hu honlapot!) A WSÜF által elfogadott szakmai nyelvvizsgák jegyzékét lásd külön csatolva.

Megjegyzések:

 1. A nyelvvizsga követelményeknek csak olyan élő idegen nyelvből lehet eleget tenni, amely a gazdasági életben releváns.
 2. ’C’ típusú nyelvvizsga lehet: szóbeli (A) és írásbeli (B), vagy komplex (C) típusú vizsga.
 3. Külföldön szerzett nyelvvizsga bizonyítványokat az érvényes honosítási szabályok szerint először honosítani kell. (Erről ld. az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapját) A nyelvvizsga bizonyítvány kiváltható a 137/2008 (V.16) Kormányrendelet 14.§-a által meghatározott okiratokkal, például megfelelő érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel.
 4. Az általános nyelvi nyelvvizsga követelmények teljesítése alól felmentést kaphat az a hallgató, aki tanulmányai megkezdésének évében — december 31-ig — betöltötte a 40. életévét. Ez a rendelkezés utoljára a 2015-16-os tanévben záróvizsgázó hallgatók esetében érvényes. (2011. évi CCIV. törvény, 65. szakasz, 107 § 1. bekezdés.)
 5. A nyelvvizsga követelmények bizonyos részeinek teljesítése alól, fogyatékosságuk függvényében, felmentést kaphatnak a speciális képzési igényű hallgatók. A felmentési kérelmet a Kreditátviteli Bizottságnak kell benyújtani, legkésőbb a szaknyelvi tanegység tanulásának megkezdéséig. 

Diplomások alapképzésre való felvétele

(4) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a „felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek –a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatóak. Ebben az esetben maximum 200 pontot kaphatnak a jelentkezők, és annak megkettőzésével, valamint a 20–21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozható meg számukra az összpontszám”.

(5) E § (4) bekezdése alapján a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolára a lenti táblázatban szereplő, az adott képzési területnek, illetve képzési ágnak megfelelő alap-vagy mesterképzésben szerzett diplomával rendelkező jelentkezők a diploma minősítésétől függetlenül 200 pontot kapnak.


Ssz.WSUF alapszakBeszámítható diploma
képzési területeképzési ága
1 Kereskedelem és marketing Gazdaság- és szervezéstudományi terület Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Közgazdaságtudományok
Szociológiai tudományok
2 Nemzetközi gazdálkodás Gazdaság- és szervezéstudományi terület Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Közgazdaságtudományok
Szociológiai tudományok
Társadalomtudományi terület Szociológiai tudományok
Politikatudományok
Történelemtudományok
Pszichológiai tudományok
Média- és kommunikációs tudományok
Nyelvtudományok
Neveléstudományok
3 Pénzügy és számvitel Gazdaság- és szervezéstudományi terület Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Közgazdaságtudományok
Szociológiai tudományok
4 Emberi erőforrások Gazdaság- és szervezéstudományi terület Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Közgazdaságtudományok
Szociológiai tudományok
Társadalomtudományi terület Szociológiai tudományok
Politikatudományok
Történelemtudományok
Pszichológiai tudományok
Média- és kommunikációs tudományok
Nyelvtudományok
Neveléstudományok
5 Gazdálkodási és menedzsment Gazdaság- és szervezéstudományi terület Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Közgazdaságtudományok
Szociológiai tudományok
Gazdaságinformatikus  Gazdaság- és szervezéstudományi terület Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Közgazdaságtudományok
Szociológiai tudományok
Informatika képzési terület Informatikai tudományok

(6) Egyéb, a 80 § (5) bekezdésében nem szereplő diplomával rendelkező jelentkezők esetében a beszámítás módja egyéni elbírálás alapján történik.


[block border="1px solid #b13a04" type="rounded" color="#76360b" background="#f9f1c8"] [icon name='lightbulb' class="pull-left" size='24']

     MIÉRT A WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

[/block]

Felvételi iroda

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-10-70
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

 • +36-1/323-10-70*204
 • +36-30/994-32-08
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

 • +36-1/323-10-70*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2016 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola