Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Neptun

Alapképzés

Térkép

foszk

Letöltés

Kapcsolat

Névadónk

WEKERLE SÁNDOR

Wekerle Sándor 1848. november 15-én született Móron. Jog- és államtudományokat tanult, majd a doktori oklevél megszerzése után hosszabb külföldi tanulmányútra indult. Hazatérése után a pénzügyminisztériumba került, ahol rövid időn belül fény derült tehetségére és kiváló pénzügyi szakismereteire. Miközben ritka gyorsasággal haladt a pályáján, a pénzügy és közigazgatási jog magántanárává habilitáltatta magát. Abban a hírben állott, hogy a minisztériumnak úgy az elméleti kérdésekben, mint a folyó hivatalos ügyekben legtájékozottabb hivatalnoka. 1886-ban megválasztották az országos bank igazgatójává, de ezt az állást nem fogadta el, ugyanakkor Tisza Kálmán pénzügyminisztersége idején pénzügyi államtitkár lett. Képviselői mandátumot is szerzett, a Parlamentben pedig, mint kitűnő szónok és erős vitázó vált ismertté. 1889-ben pénzügyminiszternek nevezték ki, mely tisztséget a Tisza-kabinet bukása után is megtartotta. Amikor Szapáry Gyula gróf lemondott a miniszterelnökségről Wekerle lett az utóda, de továbbra is ő irányította a pénzügyi tárcát. Az ő miniszterelnökségéhez kötődik az államháztartás egyensúlyának végleges helyreállítása és a költségvetési deficit eltüntetése, a valutának az aranyvalutára áttéréssel való rendezésének megkezdése, a dualista állam adórendszerének és a pénzügyi közigazgatás újjászervezése. Nevéhez fűződik továbbá, a cukor-, szesz- és fogyasztási adók, a dohányjövedék, a regálemegváltás, az államadósságok konverziójáról szóló törvények megalkotása.

Bár Wekerle 1894-ben lemondott miniszterelnökségéről, még ugyanebben az évben a király újra miniszterelnöknek nevezte ki. Munkásságával, az ország érdekében tett kiemelkedő teljesítményével a legnépszerűbb magyar államférfiak egyikévé vált. A fővároson kívül nagyon sok vidéki város is díszpolgárává választotta. Wekerle Sándor volt az első magyar miniszterelnök, aki polgárként - vagyon és számottevő összeköttetés nélkül - saját tudásával és felkészültségével küzdötte fel magát e legmagasabb tisztségbe. Reálpolitikus volt, európai műveltséggel és látásmóddal. A demokratikus haladásért, a nemzeti célokért küzdött és eredményesen lépett fel a korrupcióval szemben. Nagy népszerűségnek örvendett a középosztály és a munkásság körében is. 1910-től visszavonult a politikától, majd 1917-től vállalta harmadik kormányának megalakítását. A proletárdiktatúra idején börtönbe került, majd szanatóriumban őrizték. 1921. augusztus 26-án halt meg 72 éves korában. 

További oldalak

img01

Wekerle Sándor

Névadónk

Felvételi iroda

  • +36-1/323-10-70*204
  • +36-30/994-32-08
  • felvi@wsuf.hu

Központi elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-10-70
  • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi hivatal

  • +36-1/323-10-70*204
  • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori hivatal

  • +36-1/323-10-70*522
  • rektorihivatal@wsuf.hu
© 2019 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018