Programozó informatikus

A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre és felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a backend programozás és a WEB-programozás alapelemeit, továbbá az objektumorientált programozás technikáját, az adatbázisok felépítését és az SQL nyelv használatát.

Dr. Balogh Imre PhD
Dr. Balogh Imre PhDszakfelelős, főiskolai tanár

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben (a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) informatika, természettudomány, műszaki, agrár vagy gazdaságtudományok képzési területek valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség vagy tanári szakképzettség.

A képzés során a hallgató képes lesz:

 • a programozás és a WEB-programozás alapelemeinek alkalmazására,
 • az objektum-orientált programozás technikáinak alkalmazására,
 • az adatbázisok felépítésére,
 • SQL nyelv használatára,
 • szoftverfejlesztésre JavaScript, Python környezetben,
 • adatbázis-alapú WEB alkalmazások létrehozására, front-end és backend fejlesztés.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Alapismeretek és szakmai törzsanyag (66 %): informatikai alapismeretek, algoritmusok, a JavaScript, Python nyelvű programozás alapelemei, objektum-orientált programozás, aszinkron programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése, adatbázis-kezelés (SQL, és No-SQL alapú rendszerekben is).
 • Differenciált szakmai ismeretek (33 %): WEB alkalmazások fejlesztése, iOS / Android, és Asztali alkalmazások készítése React Native fejlesztői környezetben, szoftverfejlesztési technológiák, szakdolgozat.

A képzés időtartama:

2 félév

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • Alapozó szakismeretek:
  Informatikai alapismeretek (operációs rendszerek, számítógép hálózatok), verziókezelés
 • Szakmai törzsanyag:
  JavaScript és Python nyelvű programozás alapelemei (szekvencia, elágazás, ciklus, programozási tételek) objektum-orientált programozás, egyszerű weboldalak fejlesztése (HTML, CSS), adatbázis-kezelés (az SQL és No-SQL rendszerekben is).
 • Differenciált szakmai ismeretek:
  WEB-alkalmazások fejlesztése, iOS / Android, és Asztali alkalmazások készítése JavaScript-el (nem natív programozási nyelvekben) Back-end programozás Python programozási nyelvben. REST API programozás.

A képzés nyelve

 • magyar
 • angol

A képzés indításának lehetséges helyszínei

Budapest

A képzés díja:

magyar nyelven: 252.000 Ft/félév

angol nyelven: 306.000 Ft/félév

wbs logo

Contact

 •  H-1083 Budapest, Jázmin utca 10.

Follow us