fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

ALAPKÉPZÉSEK

Emberi erőforrások
(Human resources)

Az Emberi Erőforrások szak közgazdaságtudományi és magatartástudományi ismereteket, készségeket nyújt a hallgatóknak. A képzés során a gazdasági életben hasznosítható elméleti és gyakorlati tudást és a változó vállalati és vállalkozói környezetben is alkalmazható készségeket fejlesztünk a problémamegoldás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a motiválás, a tanácsadás és a mediáció területén. A képzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek képessé teszik a hallgatókat különböző munkakörök betöltésére a humán erőforrás menedzselés területén, illetve tanulmányaik mesterszintű folytatására.

Dr. Kunsági Andrea PhD
Dr. Kunsági Andrea PhDszakfelelős, főiskolai docens

Gazdaságinformatikus
(Business IT expert)

A gazdasági informatika egy hibrid szak, több tudományterületet ölel fel. Annyiban tér el az eddig bevezetett és alkalmazott hasonló szakok képzési anyagától, amennyiben a gazdasági, pénzügyi, informatikai és kognitív elméletek egymástól jelentősen eltérő tudásbázisai különböznek egymástól. Az induló képzési ciklus most ezeket az egymástól függetlennek tetsző szakágakat összefogja, és kölcsönösen támogató jellegű átjárást biztosít az érintett területek között. A világgazdaság igénye pedig éppen ez, mert nap mint nap tapasztaljuk, hogy az újabbnál újabb elméletek sem képesek lépést tartani a termelő gazdasági folyamatokra nehezedő, értéket nem előállító spekulatív mechanizmusok torzító hatásával. Mi felvállaltuk a bölcsek kövének fényezését, hogy a rideg pénzforgalmi szolgáltatások mechanizmusában a logikus gondolkodás ragyogását végre felvillantsuk Szakunk szoros együttműködésben törekszik a readingi egyetem master szintű képzésének bevezetésére, amely képzés a monetáris területen világszínvonalú elismertségnek örvend. Csak megjegyzésként: A Henley Business School hallgatói a Föld valamennyi országában elismert és keresett diplomások.

Dr. Horváth-Bokor Rózsa PhD
Dr. Horváth-Bokor Rózsa PhDszakfelelős, főiskolai docens

Gazdálkodási és menedzsment
(Business administration and management)

2021 SZEPTEMBERÉTŐL ANGOL NYELVEN IS!

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Mádi László PhD
Dr. Mádi László PhDszakfelelős, főiskolai tanár

Kereskedelem és marketing
(Commerce and marketing)

2021 SZEPTEMBERÉTŐL ANGOL NYELVEN IS!

A KERESKEDELEM ÉS MARKETING alapképzési szak hallgatói a legkedveltebb szakok egyikén szerezhetnek gyakorlatban is alkalmazható tudást. A hallgatók tanulmányaik során elmélyülhetnek a kereskedelem és marketing elméleti és gyakorlati kérdéseiben, megismerhetik a legújabb kutatási eredményeket és olyan módszerek birtokába juthatnak, amelyek hatékonyan segítik jelenlegi, vagy leendő munkájukat. Ezzel képesek lesznek kereskedelmi vállalkozások és marketingszervezetek tevékenységének menedzselésére.

Az oktatás során az elmélet-módszertan-gyakorlat egyensúlyának megteremtése hozzájárul a tanulás hatékonyságához és segíti a hallgatók munkahelyi teljesítményét, karrierjét is.

Kiemelt témakörök:

 • Hogyan hat a folyamatosan változó környezet a vállalkozások tevékenységére?
 • Milyen hatékony megoldások és módszerek jellemzik a sikeres marketingtevékenységet?
 • Hogyan épül fel a marketingterv?
 • Hogyan változik a fogyasztói magatartás és milyen fogyasztói trendek körvonalazódnak?
 • Milyen a sikeres termékfejlesztés és márkaépítés?
 • Milyen a marketingkutatás a gyakorlatban?
 • Mitől hatékony a reklám/reklámkampány?
 • Miért sikeresek a multinacionális üzletláncok?
 • Hogyan fejlődik az E-kereskedelem és online marketing?
 • Hogyan lehetnek sikeresek a kisvállalkozások Magyarországon?
Dr. Pénzes Ibolya Rózsa PhD
Dr. Pénzes Ibolya Rózsa PhDszakfelelős, főiskolai tanár

Nemzetközi gazdálkodás
(International business economics)

Szeretettel várjuk hallgatóinkat a nemzetközi gazdálkodás szakra, elsősorban azokat, akiket érdekelnek a nemzetközi események, jártasak a közel és távol múlt eseményeiben, melyek gyorsan változó világunkat jellemzi. Legalább két nyelven kell biztos tudást megszerezniük tanulmányaik végére, hiszen ők lesznek azok a szakemberek, akik hazánkban a multinacionális cégeket, külföldön pedig hazánkat fogják képviselni. Ennek elérésére a WSUF oktatói mindent megtesznek: - Európai Uniós specializáción felkészülhetnek akár a Brüsszeli intézményekben betölthető munkákra - Gazdaságdiplomácia specializáción pedig hazánk gazdasági-politikai érdekeinek megfelelően tudnak majd dolgozni Magyarországon, vagy bárhol külföldön. Miért érdemes tehát ezt a szakot választani? Lehetőség nyílik nyelvi és szakmai téren is az előttünk álló kihívásokra való felkészülésre ,érdekes tantárgyak magyar és angol nyelven előadott tudásanyag alapján.

Mindenkit várunk! A képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Eperjesi Zoltán PhD
Dr. Eperjesi Zoltán PhDszakfelelős, főiskolai tanár

Pénzügy és számvitel
(Finance and accounting)

Az elmúlt években a válságok sokasága Magyarország esetében is felhívta a figyelmet a pénzügyi ismeretek fontosságára. A pénzügy és számvitel szakon folyó képzés célja, hogy olyan szaktudással ruházza fel a hallgatókat, melynek birtokában sikerrel küzdenek meg a rendkívül improvizatívvá vált világ kihívásaival. A képzés folyamán az elméleti szaktudás megszerzése mellett az oktatók rendkívül magas képzettsége és szakmai elismertsége arra is garanciát jelent, hogy a mindennapi élethez elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodjanak a hallgatók. A végzett szakemberek így a jól megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában kiemelkedő minőségű munkára lesznek alkalmasak a gazdasági, pénzügyi élet számos területén. Szaktudásukat sikerrel hasznosíthatják vállalkozásoknál, pénzintézeteknél vagy akár költségvetési intézményeknél, továbbá kellően felkészülten folytathatják tanulmányukat mester szakon.

A képzés célja legalább egy idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Dr. Tóth Gergely PhD
Dr. Tóth Gergely PhDszakfelelős, főiskolai tanár

BA alapképzések

 • Emberi erőforrások
 • Gazdaságinformatikus
 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Kereskedelem és marketing
 • Pénzügy és számvitel

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu