Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Adótanácsadó

Képzési nyilvántartásba vételi száma

E-001726/2018/A003

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik képesek

 • a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokat elvégezni, ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát ellátni,
 • értelmezni a kapott megbízást, azonosítani a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást adni.
 • részt venni a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működésében, elemezni, hasznosítani az abból nyert információkat,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján nyilvántartásba vehető és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény alapján az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban és a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban az adózó képviseletét ellátni, jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján képviselni.  

Okleveles nemzetköziadó-szakértő

Képzési nyilvántartásba vételi száma

E-001726/2018/A002

Képzés célja

Olyan szakember képzése, aki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényt alkalmazva

 • tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat lát el,
 • részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében,
 • képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására, egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez.
 • átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket
 • ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat
 • ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

Képzési nyilvántartásba vételi száma:

E-001726/2018/A001

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak

 • a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.
 • a vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartás vezetésére, közreműködnek az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezelik az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.
 • a működő gazdálkodó szervezeten belül az adott munkahely gazdasági eseményeinek előkészítésére és rögzítésére (a helyi számviteli szabályok szerint), a gazdasági eseményeket kontírozzák, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezetik, könyvviteli feladásokat készítenek

Szakképesített bankreferens

Képzési nyilvántartásba vételi száma

E-001726/2018/A005

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak

 • hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott területein – vállalati üzletág, lakossági üzletág, treasury, befektetési üzletág – érdemi ügyintézői és középvezetői feladatok ellátása,
 • tevékenységi körének megfelelően a banki ügyfélkapcsolatok megfelelő szakmai színvonalú kezelése,
 • az ügyfélmegbízások érdemi teljesítése.
 • a banki háttérfolyamatok nyomon követésére és megvalósítására valamint
 • az ügyfelek ügyviteli lebonyolítására
 • szakszerű és közérthető tájékoztatást nyújtani az egyes banki termékek jellemzőiről, összehasonlítani azokat,
 • javaslatot tenni az ügyfél részére a pénzügyi, jövedelmi, vagyoni és egyéb tényezők figyelembe vételével.

Társadalombiztosítási Ügyintéző

Képzési nyilvántartásba vételi száma

E-001726/2018/A006

Képzés célja

A résztvevő képes legyen egyrészt munkaerőgazdálkodási részfeladatok, másrészt társadalombiztosítási szakfeladatok ellátására.

Munkaerőgazdálkodási szakfeladatok többek között:

 • munkaügyi nyilvántartások alapján a bérek analitikus bérprogrammal való számfejtése
 • a humán kontrolling eszközök és módszerek alkalmazása, elemzések és számítások végzése, információ átadása a szakterülettel kapcsolatban
 • nyugellátáshoz szükséges adatok összegyűjtése és a NAV felé adó-, járulékbevallás készítése

Társadalombiztosítási szakfeladatok többek között:

 • egészségbiztosítási jogosultság elbírálása
 • gyermekgondozási támogatás (gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), anyasági támogatás, ellátás megállapítása

az igazgatóság által rendszeresített iratok kezelése (igénykarton, pénztárnapló, statisztikai adatszolgáltatás segítő nyomtatvány)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Képzési nyilvántartásba vételi száma

E-001726/2018/A004

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak

 • a számviteléről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak ellátni,
 • kialakítani a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is,
 • ellátni a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéséhez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos faladatokat.
 • biztosítani a valóságnak megfelelő küldő és belső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával,
 • elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Tréner képzés I. - II. - III.

Képzési nyilvántartásba vételi száma

E-001726/2018/D002

Képzés célja

A képzés célja olyan trénerek képzése, akik képesek kommunikációs, készségfejlesztő,

soft-skill és érzékenyítő tréningeket megszervezni és lebonyolítani.  

Jelentkezési lap

Online jelentkezési lap

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2021 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018