Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Adótanácsadó

Képzés megnevezése

Adótanácsadó

OKJ azonosító

55 344 01

Nyilvántartásba vételi szám

E-001726/2018/A003

Képzés feltétele

Iskolai végzettség: -

Szakmai végzettség:

 • 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Előírt gyakorlat: 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év)

a) mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy

b) felsőoktatási intézményben szerzett oklevél

ba) a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

bb) a ba) pontban fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Szakmai gyakorlat:

A szakmai végzettséget követő 1 év, kivéve

 • a szakmai előképzettség, egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

az igazolt gyakorlat csak a szakmai előképzettség megszerzése után érvényesíthető.

Modulok megnevezése

Tananyagegység megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

28

-

28

Adózás rendje, adóigazgatási eljárás

28

8

36

Közvetlen adózási feladatok

48

32

80

Közvetett adózási feladatok

38

24

62

Egyéb adózási feladatok ellátása

30

8

38

Számviteli feladatok ellátása

32

14

46

Adótanácsadási lehetőség

6

4

10

Összesen:

210

90

300

A képzési szakaszok lezárásaként a szakmai vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelő modulzáró vizsgát szervezünk.

Komplex szakmai vizsgára az a jelölt bocsátható, akinek mindegyik modulzáró vizsgája eredményes.

Modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei

A 10771-16 Számviteli feladatok ellátása szakmai követelmény modulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap az, aki mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkezik (vállalkozási szakon), vagy 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő vállalkozási szakterületen.

A 10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap: aki állam- és jogtudományi doktori fokozattal, jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a jogi és igazgatási képzési terület jogász egységes, osztatlan mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben szerzett diplomával, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkezik.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Képzési idő

300 óra

Képzési napok

szombatonként (8 óra)

Képzés formája

csoportos

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik képesek

 • a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokat elvégezni, ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát ellátni,
 • értelmezni a kapott megbízást, azonosítani a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást adni.
 • részt venni a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működésében, elemezni, hasznosítani az abból nyert információkat,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján nyilvántartásba vehető és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény alapján az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban és a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban az adózó képviseletét ellátni, jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján képviselni.
 • az adózó képviseletét ellátni az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján nyilvántartásba vehető és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény alapján az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban és a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban, jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján képviseli.

Megszerezhető végzettség

Adótanácsadó szakképesítés

Karrier lehetőségek

 • Adótanácsadó, adószakértő
 • Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
 • Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
 • Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője
 • Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Vizsgadíj

50.000 ft

Modulzáró vizsgadíj összesen

49.000 ft

Régi képzési díj

199.000 Ft

Kedvezményes képzési díj

189.000 ft

KÉPZÉSÜNKET A MEGFELELŐ JELENTKEZÉSI LÉTSZÁM ESETÉN TUDJUK INDÍTANI. A KEDVEZMÉNYEK NEM VONHATÓK ÖSSZE, CSAK A FENT RÉSZLETEZETT MÉRTÉKBEN ÉS MÓDON HASZNÁLHATÓAK FEL.

Online jelentkezési lap

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2020 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018