Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Szakképesített bankreferens

A képzés kezdete

november 30.(hétfő)

Tanfolyami napok

Szombat, 900 -1545

Képzési idő

300 óra

A képzés időtartama

11 hónap

Jelentkezés

folyamatos

Képzés megnevezése

Szakképesített bankreferens

OKJ azonosító szám

55 343 02

Nyilvántartásba vételi szám

E-001726/2018/A005

Képzés formája

csoportos

Image

Képzés feltétele

Iskolai végzettség: -

Szakmai végzettség: 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés vagy

Szakmai gyakorlat

Nincs, kivéve

 • legalább egy év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat
 • legalább két év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat
 • egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább két év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, vagy
 • a felsőoktatás alapképzési szakjain, másoddiplomás szakjain, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti bármely képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy képzés befejezéséről szóló oklevél esetében legalább két év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat.
 • aki érettségi vizsgával rendelkezik, annak legalább három év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat.

Korábban szerzett szakmai előképzettség beszámítása

 • a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I.18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel, (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával)
 • vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII.22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával
 • vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II.1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel, valamint jogász,
 • vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, vagy
 • a fentiekben fel nem sorolt egyetemi/főiskolai végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább két év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, vagy
 • a felsőoktatás alapképzési szakjain, másoddiplomás szakjain,  valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti bármely képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy képzés befejezéséről szóló oklevél esetében legalább két év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros, és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II.17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivéve nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés) vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII.27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, projektmenedzser asszisztens szakképesítés) vagy
 • legalább három év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, amennyiben érettségi vizsgával rendelkezik, vagy
 • a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.

Modulok

Tananyagegység megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Gazdasági- pénzügyi környezet elemzés feladatai

30

-

30

Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása

40

20

60

Pénzügyi elemzés feladatai

50

20

70

Bankszakmai ismeretek alkalmazása

40

30

70

Hitelügyletek megvalósításának feladatai

50

20

70

Összesen:

210

90

300

A képzési szakaszok lezárásaként a szakmai vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelő modulzáró vizsgát szervezünk.

Modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei

 • Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával),
 • vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával),
 • vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik,
 • vagy a gazdaságtudományok képzési területen, közgazdaság képzési ágon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), rendelkezik felmentést kap a 10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai szakmai követelménymodulhoz rendelt a modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.
 • Az a jelölt, aki a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Tanúsítványával rendelkezik, felmentést kap a 10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai, a 10805-12 Pénzügyi elemzés feladatai, a 10804-12 Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása, a 10806-12 Bankszakmai ismeretek alkalmazása, valamint a 10807-12 Hitelügyletek megvalósításának feladatai szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.
 • Az a jelölt, aki a Bankmenedzsment szakirányú továbbképzés alapozó vizsgájával rendelkezik, felmentést kap a 10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai, a 10805-12 Pénzügyi elemzés feladatai, a 10804-12 Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása, a 10806-12 Bankszakmai ismeretek alkalmazása, valamint a 10807-12 Hitelügyletek megvalósításának feladatai szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.
 • Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Képzés célja

 Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak

 • hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott területein – vállalati üzletág, lakossági üzletág, treasury, befektetési üzletág – érdemi ügyintézői és középvezetői feladatok ellátására,
 • tevékenységi körének megfelelően a banki ügyfélkapcsolatok megfelelő szakmai színvonalú kezelésére,
 • az ügyfélmegbízások érdemi teljesítésére.
 • a banki háttérfolyamatok nyomon követésére és megvalósítására valamint
 • az ügyfelek ügyviteli lebonyolítására
 • szakszerű és közérthető tájékoztatás nyújtására az egyes banki termékek jellemzőiről, azok összehasonlítására,
 • a pénzügyi, jövedelmi, vagyoni és egyéb tényezők figyelembe vételével javaslatot tenni az ügyfél részére.

Megszerezhető végzettség

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS OKJ-s szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak.

Karrier lehetőségek

Áruhitel ügyintéző, átutalási ügyintéző, banki és pénzforgalmi ügyintéző, banki hitelezőasszisztens, banki hitelügyintéző, banki lízing ügyintéző, banki szakügyintéző, banki ügyintéző, banki-, befektetési termékértékesítő, bankkártya referens, bankreferens, bankszámla-ügyintéző, befektetés kezelési referens, betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző, építési hitel ügyintéző, értékpapír kezelő ügyintéző, folyószámla ügyintéző, hitelértékesítő, hitelezési előadó, hitelezési ügyintéző, hitelreferens, Hitelügyintéző, kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző, kisvállalkozói hitelügyintéző, lakáshitel ügyintéző, lakossági folyószámla ügyintéző, lakossági hitelkockázat kezelő, lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti), letéti-számla ügyintéző, letétkezelő (banki), lízing asszisztens, lízing referens (banki), Nemzetközi pénzügyi ügyintéző, Pénzforgalmi ügyintéző (banki), Pénzintézeti értékesítési asszisztens, Pénzintézeti értékesítési főmunkatárs, Pénzintézeti értékesítési ügyintéző, Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző, Pénzintézeti lakossági tanácsadó, Pénzintézeti lakossági ügyfélreferens, Pénzintézeti lakossági üzletkötő, Pénzintézeti panaszkezelő, Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző, Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó, Pénzintézeti ügyfélforgalmi referens, Pénzintézeti ügyfélgazda, Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó, Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs, Pénzintézeti ügyfélreferens, Számlavezető ügyintéző, Személyes pénzügyi tervezési referens (banki), Takarékforgalmi ügyintéző, Treasury asszisztens (banki), Vállalatfinanszírozási és értékelési referens, Vállalkozói ügyfélreferens (pénzintézeti)

A KEDVEZMÉNYEK NEM ÖSSZE VONHATÓK, CSAK A FENT RÉSZLETEZETT MÉRTÉKBEN ÉS MÓDON HASZNÁLHATÓAK FEL.

ONLINE KEZDÉSSEL!

A képzési díja

EARLY BIRD! 269.000 Ft - helyett most csak
249 000 Ft,- a tandíj,
amennyiben november 24-ig beiratkozik képzésünkre.

Részletfizetési lehetőség
Kezdő részlet 50.000 Ft, (mely beiratkozáskor fizetendő), a tandíj fennmaradó összege 8 havi egyenlő részletben fizetendő

Kedvezmények a tandíjból

 • 5 % kedvezményt kapnak a gyesen/gyeden lévők, a munkanélküliek és volt hallgatóink
 • 8 % kedvezményt adunk azoknak, akik párban jönnek
 • 10 % kedvezmény illeti a csoportos jelentkezőket, 5főtől Modulzáró vizsgák díja: 49.000 ft (7000 Ft,- /modul) Vizsgadíj: 50.000 ft, egy összegben fizetendő
 • Érvényben lévő együttműködési megállapodás keretében nyújtott partneri kedvezmény a képzési díj egyösszegű befizetése esetén - 10% kedvezmény a képzés díjából

JELENTKEZÉS
Online jelentkezési lap

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Online jelentkezési lap

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2021 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018