Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A képzés kezdete

november 30.(hétfő)

Tanfolyami napok

Szombat, 900 -1545

Képzési idő

330 óra

A képzés időtartama

12 hónap

Jelentkezés

folyamatos

Képzés megnevezése

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

OKJ azonosító szám

55 344 07

Nyilvántartásba vételi szám

E-001726/2018/A004

Képzés formája

csoportos

Image

Képzés feltétele

Iskolai végzettség: -

Szakmai végzettség:

 • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
 • 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • 54 344 04 Államháztartási ügyintéző

Szakmai gyakorlat

nincs, kivéve

 • a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség- legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása

 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy
 • Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros, és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés) vagy
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006 (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivéve nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros, és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés) vagy,
 • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, projektmenedzser asszisztens szakképesítés), vagy
 • a  felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti következményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség

Modulok

Tananyagegység megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Jogi feladatok a gyakorlatban

25

0

25

Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

25

0

25

Pénzügyi feladatok ellátása

25

10

35

Adózási feladatok ellátása

33

17

50

Számviteli feladatok a gyakorlatban

45

60

105

Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

15

10

25

Elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

30

35

65

Összesen:

198

132

330

A képzési szakaszok lezárásaként a szakmai vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelő modulzáró vizsgát szervezünk.

Modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei

A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam-és jogtudományi doktori fokozat.

A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett oklevéllel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák gyakorlati, szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása,
 • 10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban,
 • 11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata,
 • 10789-12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása.
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, vagy az Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10775-16 Adózási feladatok ellátása.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel felmentést kap a 11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik Államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel, vagy aki felsőfokú iskolai végzettsége alapján tejesítette az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés szakmai előképzettség bemeneti feltételeit és az adótanácsadó komplex szakmai vizsgáit sikeresen teljesítette, felmentést kap a 10775-16 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól h) Mentesül a 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

Mentesül a 10775-16 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a 10775-12 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenység teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak

 • a számviteléről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak ellátni,
 • kialakítani a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is,
 • ellátni a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéséhez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
 • biztosítani a valóságnak megfelelő külső és belső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával,
 • elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Megszerezhető végzettség

A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ-s szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak.

Karrier lehetőségek

 • pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) 
 • bérelszámoló 
 • számviteli ügyintéző 
 • könyvelő (analitikus)
 • pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor      
 • általános irodai adminisztrátor        
 • iratkezelő, irattáros
 • készlet- és anyagnyilvántartó
 • analitikus könyvelő
 • főkönyvi könyvelő
 • számviteli előadó
 • bérszámfejtő
 • pénztáros
 • számlaellenőr
 • adatrögzítő
 • analitikus könyvelő
 • számviteli egység vezetője
 • kontroller
 • belső ellenőr
 • szervezetirányítási vezető
 • egyéb ügyintéző

A KEDVEZMÉNYEK NEM ÖSSZE VONHATÓK, CSAK A FENT RÉSZLETEZETT MÉRTÉKBEN ÉS MÓDON HASZNÁLHATÓAK FEL.

ONLINE KEZDÉSSEL!

A képzési díja

EARLY BIRD! 190.000 Ft - helyett most csak
159 000 Ft,- a tandíj,
amennyiben november 24-ig beiratkozik képzésünkre.

Részletfizetési lehetőség
Kezdő részlet 50.000 Ft, (mely beiratkozáskor fizetendő), a tandíj fennmaradó összege 5 havi egyenlő részletben fizetendő

Kedvezmények a tandíjból

 • 5 % kedvezményt kapnak a gyesen/gyeden lévők, a munkanélküliek és volt hallgatóink
 • 8 % kedvezményt adunk azoknak, akik párban jönnek
 • 10 % kedvezmény illeti a csoportos jelentkezőket, 5főtől Modulzáró vizsgák díja: 49.000 ft (7000 Ft,- /modul) Vizsgadíj: 50.000 ft, egy összegben fizetendő
JELENTKEZÉS
Online jelentkezési lap

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Online jelentkezési lap

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2021 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018