Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Pénzügyi vezetőképzés

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

Gyakorlatorientált pénzügyi vezetői ismeretek átadása.  A hatékony pénzügyi vezetés elveinek és módszereinek bemutatása. Jó példák ismertetése a pénzügyi vezetés napi gyakorlatának professzionális kialakítására, az időgazdálkodás, tematizálás és információ rendszerezés praktikáira. Ötletek és praktikák ismertetése a pénzügyi források megszerzése, ellenőrzése, alkalmazása és nyilvántartása területén, továbbá számviteli és gazdasági folyamatok prezentálása a sikeres pénzügyi vezetés elérése érdekében.

TEMATIKA

 • Nemzetközi pénz- és tőkepiacok
 • Pénzügyi források
 • Pénzügyi menedzsment
 • Portfólió menedzsment
 • Kockázatmenedzsment
 • Beruházási döntések
 • A tőke költsége
 • Osztalékpolitika
 • Vállalatértékelési módszerek
 • Felvásárlások és összeolvadások
 • Finanszírozás rövid- és hosszú távú
 • Nettó forgótőke menedzsment

CÉLCSOPORT

Pénzügyi területen dolgozó leendő vezetők, menedzserek, üzletemberek, befektetési szakemberek, akik szeretnék a pénzügyi ismereteiket bővíteni.

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 24.-25.-26.

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

249 000 Ft (+ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

COACH SZEMLÉLETŰ VEZETŐKÉPZÉS

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során a résztvevők megismerhetik a coach szemléletű vezetés alapjait, annak módszertanát és eszköztárát. Ismeretekre tehetnek szert az érzelmi és szociális intelligencia vezetésben gyakorolt szerepére, a kérdezés és figyelem fontosságára és annak pszichológiai hátterére. A képzésen a speciális coaching gondolkodási módszer bemutatása gyakorlati példákon keresztül történik, mely egy tudatosabb problémamegoldást tesz lehetővé a vezetők számára.

A résztvevők megismerhetik a szupervízió-alapú coaching technikai eszközeit, önismereti tesztekkel, illetve kérdőívekkel beazonosíthatják saját vezetői stílusukat. Gyakorlatokon keresztül tapasztalatokra tehetnek szert a spontán és tudatosan vitt csoportvezetői szerepeikről, a csoport dinamikai folyamatokról, saját jellemző irányítói működésmódjukról.

TEMATIKA

 • Coach szemléletű vezetés alapjai
 • Vezetési stílusok
 • Mi a coaching?
 • Csoportdinamika
 • Coach szemléletű partnerközpontú kommunikáció
 • Kérdésfeltevés művészete
 • A coach vezetői kommunikáció
 • Változásmenedzsment
 • Coach szemléletű motiváció

CÉLCSOPORT

Kis vagy középvállalkozások vezetői, leendő vezetői, menedzserek, üzletemberek, szakemberek, csoportvezetők, akik szeretnék jobban megismerni és fejleszteni vezetői kompetenciáikat.

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 24.-25.-26.

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

249.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.        

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Operatív vezetőképzés

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során a résztvevők átfogó ismereteket kapnak a vezetéselméletből és vezetői stílusokból. Szituációs helyzet gyakorlatok és önismereti tesztek segítségével beazonosíthatják saját vezetői stílusukat, a csoportban betöltött szerepüket. A képzés gyakorlatorientált, ahol praktikus gyakorlatok által fejlődik a résztvevők vezetői kompetenciája, továbbá a vezetéshez nélkülözhetetlen érzelmi és szociális intelligenciája is.

TEMATIKA

 • A vezetői / menedzseri / szerep vállalás és annak következményei
 • A vezetői hatalom forrásai
 • Vezetés és/ vagy szakértés
 • Hogyan hat a vezető személye a szervezetre és azon belül az egyénekre
 • Az érzelmi és a szociális intelligencia fontossága a vezetésben
 • A személyiség és a vezetés kapcsolata
 • Csapatteljesítmény
 • Vezetői teljesítmény
 • A legfontosabb vezetői kompetenciák professzionális kommunikáció, feladat kiosztás, értékelés, konfliktuskezelés

CÉLCSOPORT

Kis vagy középvállalkozások vezetői, leendő vezetői, menedzserek, üzletemberek, szakemberek, csoportvezetők, akik szeretnék vezetői kompetenciáikat jobban megismerni, beazonosítani és fejleszteni.

IDŐBEOSZTÁS

2020. szeptember 24.-25.-26.

9.00 -17.00-ig

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

149.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

CONTROLLING ÉS IRÁNYÍTÁS - Vezetői kompetencia fejlesztése kis és középvezetők részére

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

Módszertani és gyakorlati segítség nyújtása a szervezet vezetőinek irányítási tevékenységét támogató controlling rendszer kialakításához illetve tovább fejlesztéséhez.  Továbbá controlling eszközök és aktuális trendek bemutatása.

TEMATIKA

 • Az irányítási folyamat általános modellje.
 • A koordináció, kontroll, controlling fogalmak értelmezése, elhatárolása.
 • A szervezetek működését befolyásoló legfontosabb környezeti feltételek áttekintése.
 • A controlling szervezeti feltételei és helye, működésének feltételei.
 • A controlling (funkció) hozzájárulása a teljesítménymenedzsmenthez, a szervezeti teljesítménycélok teljesüléséhez.
 • Költség- és teljesítményszámítási alapok. Fedezetszámítás, kalkuláció.
 • Tervezési folyamat és felelősség. Célmegállapodás. Előrejelzések.
 • Beszámolási rendszer és folyamat. A vezetői információellátás kulcskérdései, dashboardok szerepe.
 • Hatásos beszámolás feltételei, eszközei. Gyakorlatok a legelterjedtebb informatikai megoldásokban (MS Excel, Pivot táblák, MS Powerpoint).
 • Controlling informatikai támogatása különböző IT-rendszerekben.
 • Hazai tapasztalatok és nemzetközi példák bemutatása.

CÉLCSOPORT

Olyan kis és középvezetők, akik szeretnék vezetői kompetenciáikat az ellenőrzés és irányítás területén fejleszteni a legújabb piaci trendek megismerése által.

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 25-26.

9.00 -17.00-ig

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

129.000 Ft+ (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

PROJEKTMENEDZSMENT - Practical Task & Project Management

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek a projektmunka lépéseivel, annak tartalmi hátterével, az erőforrások szervezésének és azok irányításának módszerével. A képzés során a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati praktikákra tehetnek szert, ami garantálhatja a projektmunka sikerét.

TEMATIKA

 • Projekt terv készítés alapjai
 • Projekt megvalósítás lépései
 • Projekt stratégia kidolgozása
 • Költségtervezés és annak szabályai
 • Humánerőforrás tervezés és menedzselés
 • Csapatépítés
 • Kommunikációs hálóterv készítés
 • Folyamatba ágyazott ellenőrzés
 • Projektzárás lépései

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik projektben dolgoznak és vagy fognak dolgozni. Továbbá azok számára, akik a projektmunkát szeretnék hatékonyan/ vagy már meglévő projektmunka esetén még hatékonyabban végezni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

119 000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 25-26.

9.00 -17.00-ig

TANUSÍTVÁNY

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzésen résztvevők megismerhetik az asszertív kommunikáció folyamatát. Gyakorlati eseteken és példákon keresztül felismerhetik saját kommunikációs szokásukat. Önismereti tesztek segítségével kommunikációs képességüket és csoportban történő kommunikációs viselkedésüket is beazonosíthatják. Olyan praktikákra tehetnek szert, ami fejleszti az önkifejező, asszertív – azaz- hatékony kommunikációs képességüket. Az asszertív kommunikáció olyan tanulható kommunikációs készség, viselkedési és gondolkodási képesség, ami hozzásegíti a résztvevőt a sikeresebb munkahelyi együttműködés továbbá magánélet kialakításához.

TEMATIKA

 • A kommunikáció folyamata
 • Kommunikációs típusok
 • Asszertív kommunikáció
 • Tiszta önkifejezés
 • Asszertív kommunikációs technikák
 • ÉN- közlés
 • Negatív közlés helyett pozitív közlés
 • Asszertív kommunikációs gyakorlatok

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik hatékonyabban szeretnének kommunikálni, hogy munkájukban és magánéletükben sikeresebbek lehessenek.

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 25-26.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

119.000 Ft (+ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

PROFESSZIONÁLIS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során a résztvevők betekintést nyerhetnek a professzionális üzleti kommunikáció folyamatába. Lehetőségük nyílik a gyakorlatok során beazonosítani saját kommunikációs stratégiájukat, fejleszteni üzleti kommunikációs és diplomáciai érzéküket, ami által pozitív irányba változhatnak üzleti sikereik.

TEMATIKA

 • Az üzleti kommunikáció fogalma
 • Az üzleti kommunikáció általános modellje
 • Az üzleti kommunikációs folyamat szereplői
 • Az üzleti kommunikációs folyamat
 • Az üzleti kommunikációs folyamat elemei
 • A hallgatás
 • Aktív és passzív hallgatás
 • A hallgatási folyamat elemei
 • Rossz hallgatási szokások
 • Az üzleti kommunikáció torzulása, okai, a torzulás a gyakorlatban
 • Az üzleti kommunikáció hatékonyságát befolyásoló tényezők
 • A közlés befogadójának sajátosságai
 • Az üzleti kommunikáció hatékonyságának javítása
 • Egyéni kommunikációs stratégiák

CÉLCSOPORT

Kis vagy középvállalkozások vezetői, leendő vezetői, menedzserek, üzletemberek, szakemberek, csoportvezetők, akik szeretnék kommunikációjukat jobban megismerni, beazonosítani és fejleszteni.

IDŐBEOSZTÁS

2020. szeptember 24-25-26.

9.00 -17.00-ig

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

119.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

KONFLIKTUSKEZELÉSI TRÉNING

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék és alkalmazzák a humanisztikus pszichológia elméletére épülő személyközpontú kommunikációt a mindennapokban a problémás, konfliktusos helyzetek kezelésére. Ismerjék fel és tudatosítsák a konfliktusok keletkezésének, létrejöttének mechanizmusait. Tudják uralni a helyzetet és a saját viselkedésüket. Találják meg az optimális megoldást a konfliktus levezetésére, építő módon használják fel a konfliktusban rejlő energiákat. Eredményesen használják ki az interakciókban keletkező stresszt kapcsolataik során.

TEMATIKA

 • Konfliktus értelmezése, fogalma, befolyásoló tényezői
 • Elkerülhető és elkerülhetetlen összecsapások
 • A konfliktusmentesség
 • A konfliktus vállalása, kontrollált kezelése és megoldása
 • 5 konfliktuskezelő stratégia:
 • Az önérvényesítő (győztes-vesztes vagy versengő) stratégia
 • Az önalávető (alkalmazkodó vagy engedékeny) stratégia
 • Az elkerülő stratégia
 • A kompromisszumkeresési stratégia - ez feltételezi az együttműködést, a kölcsönös bizalmat, az igazságosságot
 • A problémamegoldó stratégia - „konfliktuspartnerek”, közös megegyezés
 • Az eredményes konfliktuskezelés (elő) feltételei
 • A konstruktív problémakezelés képességek kialakítása.

CÉLCSOPORT

A program célcsoportjába bárki tartozhat, aki mindennapi élete, munkája során konfliktushelyzetekbe kerül, valamint azok megoldására kényszerül.

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 24-25-26.

9.00 -17.00-ig

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

119. 000 Ft (+ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

PR ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzésen résztvevők megismerkedhetnek a PR és marketing alapfogalmával és azokkal a praktikákkal, ami egy vállalkozás beindításához, vagy sikeresebb működtetéséhez elengedhetetlen.

A képzés résztvevői olyan információhoz juthatnak, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy eljuttassák szolgáltatásukat vagy terméküket a kívánt célcsoporthoz, ügyfélhez, ügyfelekhez.

TEMATIKA

 • Mi szükséges egy vállalkozás beindításához?
 • Gyakorlati praktikák az sikeres ügyféleléréséhez
 • Milyen alapelemeket és információkat kell tartalmaznia egy sikeres honlapnak?
 • Milyen a klienscsalogató FB profil?
 • Milyen reklámra érdemes költeni?
 • Mi az, amit tegyünk és mi az, amit semmiképpen ne tegyünk egy vállalkozás indításakor?

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik vállalkozást szeretnének beindítani, vagy már meglévő vállalkozásukat sikeresebbé tenni a PR és marketing eszközeit alkalmazva.

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 24-25-26.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

29.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ISMERETEK

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés átfogó ismereteket nyújt a rendezvényszervezésről a tervezéstől a megvalósításon át a komplett lezárásig. Továbbá a képzés ismereteket nyújt a rendezvények típusairól és az azzal járó szervezési teendőkről a programterv készítésének elemeiről, a költségterv összeállításának fortélyairól, a személyi és tárgyi feltételek összeállításának logikus felépítéséről. A képzés átfogó ismereteket ad át arra vonatkozóan, hogy hogyan kell egy rendezvényt megvalósítani.

TEMATIKA

 • A rendezvények típusai
 • Hivatalos rendezvények: Konferencia, Kongresszus, Corporate meeting, Ülés, meeting, Tréning, Sajtótájékoztató, Kiállítás
 • Étkezéssel egybekötött rendezvények: Bankett, fogadás, állófogadás, Buffet-dinner,
 •  Koktélparti
 • Egyéb rendezvények
 • Ankét: tanácskozás, értekezlet, vitaülés
 • Bál: nagyobb szabású, általában szervezett, rendszerint, táncmulatság
 • Bemutató: valaminek az első nyilvános előadása
 • Estély: az esti órákban rendezett, gyakran vacsorával és tánccal egybekötött ünnepélyes összejövetel, amit valakinek a tiszteletére adnak
 • Fesztivál: ünnepi játékok, ünnepi előadás sorozat, ünnepélyes seregszemle
 • Gála: díszes, ünnepélyes előadás, műsor
 • Parádé: látványos, fényűző, pompás ünnepség, felvonulás
 • Show: látványos, vegyes szórakoztató műsor
 • Tutorial: oktatási, konzultációs rendezvény
 • A rendezvények leírása, programterve, tervezete
 • A rendezvények személyi háttere
 • A rendezvények tárgyi feltételei
 • A rendezvényszervezés folyamat
 • A rendezvényszervezői munka általános fázisai
 • Előkalkuláció, árajánlat
 • Szerződéskötés

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, aki rendezvényszervezési szeretnének folytatni, továbbá azok számára, akik kommunikációs ügynökségeknél, reklámügynökségeknél, multi cégeknél, tréningcégeknél és rendezvényszervező cégeknél szeretnének rendezvényszervezői tevékenységet folytatni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

149 000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 24.-25.26.

9.00 -17.00-ig

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ALAPISMERETEK

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

Professzionális gyakorlatorientált pénzügyi és számviteli alapismeretek átadása. A képzés során a résztvevők gyakorlati példákon keresztül megismerkedhetnek a számvitel alapjaival, a beszámoló fő részeivel, összekapcsolva ezeket a pénzügyi folyamatokkal és a vezetői számviteli információs rendszerrel. Elemzésre kerülnek vállalkozások: azok adatai, a következő évi kiemelt tételek, az eredmény és cash-flow tervezésének lehetőségei, illetve a mindezeket befolyásoló háttértényezők is. Áttekintésre kerül a képzés során a vezetői és vállalati pénzügyi stratégia, a menedzsment-döntések szempontjai a tervezéstől a beruházási döntéseken keresztül a cégfinanszírozásig.

Nagyító alá kerül a kontrolling, a vezetői számvitel rendszere, kapcsolódása a vállalat pénzügyi-számviteli rendszeréhez és a vállalat irányításához.

TEMATIKA

 • pénzügyi alapismeretek
 • számviteli alapfogalmak és alapismeretek
 • számviteli információs rendszer bemutatása
 • pénzügyi kimutatások értelmezése
 • finanszírozási források (rövid és hosszú távon)
 • pénzügyi kimutatások értelmezése
 • stratégiai és operatív kontrolling alapjai
 • beruházási döntések értékelése
 • cégfinanszírozás
 • kontrolling

CÉLCSOPORT

Pénzügyi területen dolgozók, menedzserek, üzletemberek, akik szeretnék a pénzügyi és számviteli ismereteiket bővíteni. Leendő kis, vagy középvállalkozást vezetők.

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 28.-29.

9.00 -17.00-ig

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

119 000 Ft (+ ÁFA)                                      

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

BEFEKTETÉSI ALAPISMERETEK

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során a résztvevők gyakorlatorientált befektetési alapismeretekre tehetnek szert hazai és nemzetközi szinten is. Válaszokat kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljék megtakarításaikat, hogy mind rövid, mind hosszú távon eredményeket érhessenek el. Továbbá ötleteket és javaslatokat hallhatnak a képzésen arra is, hogy hogyan kell inflációval korrigálni a befektetésük értékét. Betekintést nyerhetnek a résztvevők a hazai és nemzetközi részvénypiac, ingatlanpiac, valutapiac, bankbetétek, államkötvények, értékpapírok stb. működésébe, ami által saját, családi, kis vagy középvállalkozásuk pozícióját erősíthetik.

TEMATIKA

 • A befektetés fogalma
 • A befektetés kockázatának a fogalma
 • Befektetési alapismeretek
 • A befektetések reálhozamának fogalma
 • Hazai részvénypiac
 • Nemzetközi részvénypiac
 • Ingatlanpiac
 • Valutapiac
 • Bankbetétek
 • Értékpapírok
 • Államkötvények

CÉLCSOPORT

Befektetés iránt érdeklődő civilek, pénzügyi területen dolgozók, üzletemberek, akik szeretnék ismereteket bővíteni a befektetés területén. Továbbá kis és középvállalkozások vezetői, akik hazai és nemzetközi szinten is érdeklődnek a befektetési lehetőségek iránt.

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 28-29.

9.00 -17.00-ig

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.                   

RÉSZVÉTELI DÍJ

199 000 Ft (+ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

ÜGYFÉLKEZELÉSI TRÉNING

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés komplex elméleti és gyakorlati példákon keresztül segíti hozzá a résztvevőket a professzionális ügyfélszolgálati munka ellátásához. A résztvevők mély elméleti alapokat kapnak a minőségi „Employee branding”-ről és a szervezetük felelősségteljes és elkötelezett képviseletéről. Továbbá a képzés során ismeretekre tehetnek szert az ügyfélszolgálati munka során fellépő emberi tényezőkről, stressz helyzetekről és azok kezelésének módszertanáról.

TEMATIKA

 • A minőségi ügyfélkiszolgálás alapja
 • Az ügyfélszolgálat helye és szerepe
 • Employee branding: a szervezet felelősségteljes és elkötelezett képviselete
 • Az ügyfélkezelés információs rendszere
 • Az ügyfélkapcsolatok szintje és jellemzői
 • Ügyfél-kommunikációs stratégia
 • Irat és dokumentumkezelés szabályai
 • A munkavégzést támogató rendszerek, eszközök (telefon, IKT eszközök)
 • Minőségbiztosítás
 • Teljesítményértékelés
 • Ügyfélszolgálat emberi tényezői, attitűdök kvalitások
 • Fluktuáció kezelése, munkatársak kiválasztása
 • Adatkezelés, adatvédelem – általában
 • Gyakorlati személyes és telefonos ügyfélszolgálati szituációs gyakorlatok
 • Az ügyfelek fogadása, kiszolgálása
 • VIP ügyfelek kezelése
 • Panasz ügyek kezelése
 • Promóció, értékesítés előkészítése

CÉLCSOPORT

A képzést olyan munkavállalóknak ajánljuk, akik napi szinten ügyfélszolgálati tevékenységet folytatnak vagy szeretnének folytatni.

IDŐBEOSZTÁS

2020. október 1-2-3.

9.00 -17.00-ig

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

55. 000 Ft+ (ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Stressz és kiégés (burn-out) elleni tréning

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során a résztvevők megismerhetik a stressz forrásait és a kiégés (burn-out) tüneteit. A képzés gyakorlatorientált, így a résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhetik meg - a mindennapi stressz kezelésének lehetőségeit, ami a sikeres élet és a hatékony munkavégzés alapfeltétele továbbá a munka-magánélet közötti egyensúly biztosításának alapja. A képzésen lehetősége van a résztvevőknek feltérképezniük az életüket érintő olyan helyzeteket, melyek frusztrációkat és stresszhelyzeteket okoznak. A gyakorlatok során elsajátíthatnak praktikus stressz kezelési és tűrési technikákat, ami hozzájárul a kiegyensúlyozott életvezetéshez és a hatékonyabb munkavégzéshez.

TEMATIKA

 • A stressz jelensége és folyamata (Sellye János elmélete alapján)
 • A krónikus stressz hatásai az egyes szervrendszerek működésére
 • A munkahelyi Stressz és az Egészség Modell (Hurrel és Murphy, 1986)
 • A munkahelyi stressz és baleset modell
 • A Stressz - a munkamotiváció és teljesítmény viszonya
 • A munkahelyi stressz csökkentés lehetőségei
 • A biológiai stressz folyamatmodellje
 • A stressz három alapvető forrása
 • Stressz keltő események
 • Stressz sorok jellemzői
 • Személyiség jellemzők
  • elfojtó (represszorok) és érzékeny (szenzitizátorok) személyiség
  • külső-kontrollos, belső kontrollos személyiség
  • A-típusú és B-típusú személyiség
 • Kiégés (burn-out)
 • A folyamatos stressz hatásának tünetei
 • A tartós stressz hatására jelentkező különböző megbetegedések
 • A munkahelyi stressz következményei (EU deklaráció)
 • A legfontosabb munkavállalói megküzdési pillérek, kompetenciák a munkával kapcsolatos stressz, problémák sikeres kezelése:
  • hatékony időgazdálkodás, feladatbeosztás, prioritás felállításának képessége
  • belső kontroll, személyes hatékonyságérzet
  • jó feladatmegértés és lényeglátás
  • jó problémamegoldó képesség
  • megoldás-fókuszú működésmód, gondolkodásmód (a panaszkodással szemben)
  • lehetőségek a munkahelyi stressz kezelésére
  • társas erőforrások használata, aktív segítségkérés
  • saját igények, szükségletek, érzelmek ismerete és önérvényesítő viselkedés
  • új környezeti elvárásokhoz való alkalmazkodóképesség
  • proaktív: kezdeményező - befolyásoló viselkedés
  • saját terhelhetőségi kapacitások ismerete és a túlterheltség asszertív jelzése

CÉLCSOPORT

Olyan munkavállaló egyének, menedzserek, kis vagy középvállalkozások vezetői, csoportok, akik fokozott stressznek vannak kitéve.

IDŐBEOSZTÁS

2020. október 1-2-3.

9.00 -17.00-ig

Céges megrendelés esetén előre egyeztetett időpontban.

RÉSZVÉTELI DÍJ

129.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

HATÉKONY IDŐMENEDZSMENT - Getting Things Done – Intézz el mindent

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzésen résztvevők olyan napi praktikákkal és időgazdálkodási technikákkal ismerkedhetnek, meg ami napi szinten segíti őket hozzá, hogy minden munkájukat el tudják végezni.

A képzésen a résztvevők az alábbi módszereket sajátíthatják el:

 • Módszerek, amik segítenek abban, hogy adott idő alatt a lehető legtöbb feladatot végezhessük el.
 • Módszerek, amik belátják, hogy nem fogunk tudni mindent elvégezni ezért segítenek a fontos dolgokra koncentrálni.
 • Módszerek arra, hogy hogyan tartsuk szervezetünket és elménket jó formában.

TEMATIKA

 • Időtervezés
 • Motiváló célok
 • Prioritások meghatározása
 • Feladat delegálás
 • Hogyan végezzük el a legtöbb feladatot?
 • Hogyan koncentráljunk az értékes feladatokra?
 • Hogyan maradjunk energikusak?
 • Hogyan végezzünk el több feladatot?
 • Hogyan koncentráljunk az értékes feladatokra? Strukturálás
 • A tervezés kis, közép és hosszú távra

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik szeretnék a tevékenységüket hatékonyabban végezni és az idejüket hasznosabban megtervezni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

129 000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

KÉPZÉS IDEJE

2020. október 1-2-3.

9.00 -17.00-ig

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

HÁLÓZATÉPÍTÉSI ISMERETEK - multi level marketing

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés átfogó ismereteket nyújt a hálózatépítés elméletéről és gyakorlatban megvalósítható praktikáiról. A képzés során használható tudást szerezhetnek meg a résztvevők arra vonatkozóan, hogy hogyan kell hálózatot fel/építeni, működtetni rövid, közép és hosszú távon a megismert eszközök felhasználásával sikert elérni.

TEMATIKA

 • A hálózatépítéshez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek
 • Hálózatépítési stratégia készítésének alapjai (kis, közép, hosszú távú)
 • Technikai alapok
 • Időmátrix
 • Konkurenciaelemzés
 • Üzleti- és termékbemutatók szervezése
 • Online technikák a hálózatépítésben (márkaépítés, kommunikáció, kapcsolatépítés)

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik vállalkozásukat növelni, vagy fejleszteni szeretnék és mindehhez hálózatépítési tudást szeretnének megszerezni.

KÉPZÉS IDEJE

2020. október 1-2-3.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

39.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

ELADÁS TECHNIKÁK

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzésen résztvevők megismerhetik az értékesítési folyamat lépéseit, az eladás pszichológiai hátterét mind az értékesítő mind a vevő oldaláról. A képzésen résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tehetnek szert, ami által hatékonyabbá válhat az értékesítésük.

TEMATIKA

 • Az értékesítési folyamat lépései
 • Értékesítési ciklus:
 • Tervezés, szervezés Címanyaggyűjtés Megkeresés
 • Célkitűzés: egyéni célok, jövedelemigény
 • Siker képlet Megkeresés Tárgyalás Üzletkötés
 • Ellenvetés kezelés
 • Ellenvetés csoportosítás
 • Kapcsolatteremtés
 • Első benyomás
 • Hangulat- teremtés
 • Zárás lépései: Megegyezési lépcső
 • Állományápolás: Rendszeres kapcsolattartás

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik szeretnék értékesítési technikájukat fejleszteni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

39 000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

KÉPZÉS IDEJE

2020. szeptember 25.

9.00 -17.00-ig

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Üzleti terv készítésének szabályai

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt arra vonatkozóan, hogy hogyan kell sikeres üzleti tervet készíteni. A képzésen bemutatásra kerülnek az üzleti terv elkészítéséhez szükséges alapdokumentumok. Már meglévő üzleti terveken keresztül lépésről lépésre tanulhatják meg, hogy milyen alapdokumentumokkal kell rendelkezniük, milyen feltételekkel mind tárgyi mind személyi mind anyagi vonatkozást illetően.

TEMATIKA

 • Az üzleti terv részei
 • A vállalkozás általános bemutatása
 • -A termékek és szolgáltatások ismertetése
 • Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése
 • Marketing terv
 • Működési és üzemeltetési terv
 • Személyzeti terv
 • Kockázatelemzés
 • Költségterv

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik vállalkozást szeretnének beindítani vagy már meglévő vállalkozásukban üzleti terv készítésére van szükségük.

KÉPZÉS IDEJE

2020. október 8.-9.-10.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

39.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Tárgyalástechnika

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzésen résztvevők elméleti és gyakorlati ismeretekre tehetnek szert arra vonatkozóan, hogy 

milyen a sikeres tárgyalás, milyen technikákat alkalmaznak azok, akik eredményesek. A képzés gyakorlatorientált, ami kifejezetten a résztvevők tárgyalási készségeit fejleszti. A résztvevők megismerhetik saját kommunikációs szokásaikat és bemérhetik tárgyalási stílusukat. A képzés lehetőséget nyújt a megfelelő tárgyalási technika kialakítására és professzionális kommunikációs tárgyalási készség kialakítására.

TÉMAKÖRÖK

 • Kommunikációs stílusok
 • Önismeret
 • Tárgyalási lépések
 • A tárgyalás előkészítése
 • A tervezés
 • A tárgyalást megelőző kérdések
 • A tárgyalás alapkérdései
 • A tárgyalás lélektani folyamata
 • Az üzleti tárgyalás felépítése (PINKSPOT módszer)
 • Az első benyomás tudatos felépítése
 • Tárgyalási technikák és stílusok
 • Vita
 • Az érvelés
 • Pozícióvédés
 • Testbeszéd
 • Az ellenállás kezelése
 • A tárgyalás lezárása
 • A tárgyalás utáni teendők

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik tárgyalási stílusukat szeretnék fejleszteni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

149 000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.                    Árajánlatkérés itt

KÉPZÉS IDEJE

2020.június 11-12-13.(csürörtök-péntek-szombat)

9.00 -17.00-ig

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

VÁSÁRLÓI SZOKÁSOK - a vásárlás pszichológiája

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a kereskedelem azon területén dolgozók számára akik termékforgalmazással tevékenykednek. Megismerhetik az emberek vásárlási szokásait, annak pszichológiai folyamatát a legfiatalabb korosztályon át a szenior korosztályig.

TEMATIKA

 • Az emberi szükségletek pszichológiája
 • Motivációs szükségleteink (Maslow)
 • A vásárlás folyamata 8korcsoport bontásban)
 • A vásárlói szokások és a magyar áruk kapcsolata
 • A vásárlói szokások átalakulása a digitális korban
 • Jogi különbségek webes és hagyományos vásárlás között
 • Vásárlói szokások és a garancia

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik hatékony eladási ismeretekre szeretnének szert tenni

és a vásárlói szokásokat alaposabban megismerni.

KÉPZÉS IDEJE

2020. június 12-13.(péntek-szombat)

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

55.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

 

LOGISZTIKAI ALAPISMERETEK

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzésen résztvevők logisztikai alapismeretekre tehetnek szert. A képzés során megismerhetik a logisztikai munkának a különböző fázisait, továbbá a munka végzéséhez elengedhetetlen

ismeretekre tehetnek szert a raktározás, útvonalterv készítés, csomagolás, termékazonosítás és minőségbiztosításra vonatkozóan.

TEMATIKA

 • Általános bevezető a logisztikai tevékenységről
 • A logisztika folyamata
 • Raktározási technikák
 • Raktárakra vonatkozó tűz-és munkavédelmi előírások
 • Útvonalterv készítés
 • Anyagmozgató rendszerek
 • Szállítmányozási ismeretek
 • Csomagolástechnika
 • Termékazonosítási rendszerek
 • Minőségbiztosítás
 • Logisztikai teljesítménymérők
 • Készletezési folyamatok és rendszerek

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik logisztikai ismereteket szeretnének elsajátítani.

KÉPZÉS IDEJE

2020. október 8.-9.-10.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

55.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

 

ÁRUBESZERZÉS

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során a résztvevők megismerhetik az árubeszerzés elméletét és gyakorlati eseteken keresztül a napi sikeres működtetését. Továbbá a beszerzési folyamat első lépéseként az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, berendezéseket. A szükségletek pontos azonosításához az igényelt cikk meghatározását, a szükséges mennyiség megadását, illetve a rendelkezésre állás időpontjának meghatározásait. Továbbá ismeretekre tehetnek szert arra vonatkozóan is, hogy mit és hogyan kell az igénylőlapon feltüntetni és az árajánlat bekérésétől, a megrendelésen át a számlázásig tenni.

TEMATIKA

 • Beszerzési stratégia
 • A beszerzés folyamata
 • Beszerzési politika
 • A beszerzés módszertana: Piacelemzés, Árelemzés, Értékelemzés
 • Az írásbeli ajánlatkérés tartalmi elemei
 • A kiválasztott beszállítónak a rendelés feladása
 • A rendelési lap tartalmi elemei
 • Mit tegyünk, ha: a megrendelést a szállító elutasíthatja vagy visszaigazolhatja
 • Áruátvétel
 • Fizetési típusok, Átutalás, Elektronikus fizetés stb.

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik árubeszerzési ismeretekre szeretnének szert tenni.

KÉPZÉS IDEJE

2020. október 8-9-10.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

55.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Vállalkozási alapismeretek

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés során a résztvevők naprakész információt kapnak, arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük egy vállalkozás elindításához. Milyen pénzügyi, szakmai alapismeretek és kondíciók szükségesek kellenek: az Egyéni vállalkozás illetve egy társas vállalkozás során. A képzés során bemutatásra kerülnek a különböző vállalkozási formák és az azok között lévő különbségek. A gyakorlatorientált képzés példákon keresztül segíti hozzá a résztvevőt, hogy el tudja dönteni melyik vállalkozási forma számára a legkedvezőbb.

TEMATIKA

 • Vállalkozás elindításának alapfeltétele
 • Pénzügyi és infrastrukturális alapok
 • Vállalkozási formák: EV, KFT, BT, stb.
 • Profit orientált szervezetek
 • Non-profit szervezetek
 • Az Alapítványok és Egyesületek működéséről
 • Civil szervezetek
 • A reklám és marketing szerepe
 • Online marketing alapok

CÉLCSOPORT

A képzés olyan civilek számára ajánlott, akik saját vállalkozás elindítását tervezik, de szeretnének

pontosan megérteni a vállalkozási formák közötti különbségeket és kiválasztani a számukra legmegfelelőbbet.

KÉPZÉS IDEJE

2020. október 8-9-10.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

149 000 Ft (+ÁFA)

Csoportos megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

TANULÁSTECHNIKA TRÉNING

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés a hatékony tanulás eléréséhez nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket azok számára, akiknek rövid, közép vagy hosszú távon nagy mennyiségű tananyagot kell elsajátítaniuk. Azok számára is hatékony a képzés, akik a tanulási szokásukat szeretnék jobban megismerni és azon változtatni akarnak pozitív irányban.

TEMATIKA

 • Tanulási szokások
 • Optimális körülmények a tanuláshoz
 • Melyik csoportba tartozom?
 • Tanulási szokás kérdőív kitöltése és önelemzése (anoním)
 • Figyelem és koncentrációfejlesztő technikák
 • Rövid és hosszú távú memória fejlesztése
 • Memóriafejlesztési gyakorlatok
 • Szövegértési gyakorlatok
 • A lényeg: a lényegkiemelés
 • Jegyzetkészítési gyakorlatok

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik felsőoktatásban tanulnak vagy hosszú távú céljaik között szerepel az ott tanulás.

KÉPZÉS IDEJE

2020.október 9.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

9.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

ÖNÉLETRAJZÍRÁS PRAKTIKÁI - magyar és/vagy angol nyelven is

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés önéletrajz írásához nyújt segítséget a kívánt pozíció eléréséhez. A HR szakember által feltárásra kerülnek azok a kiemelendő tudást, képességet, végzettséget tartalmazó elemek, amik szükségesek a megpályázott állás betöltéséhez. Továbbá a képzés során szóba kerülnek azok a gyakori hibák, amik elkerülendők.

TEMATIKA

 • Mi az önéletrajz pontos célja?
 • Az önéletrajz, mint „reklám anyag”
 • Az önéletrajz, mint marketing anyag
 • Önéletrajz minták
 • Motivációs levél
 • Készségek
 • Tulajdonságok
 • Hobby
 • Tagságok
 • Eredmények

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik állást keresnek és szeretnének gyakorlatorientált felkészítést az általuk megpályázott pozícióra.

KÉPZÉS IDEJE

2020. október 9.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

9.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Állásinterjúra történő felkészítő tréning - magyar és/vagy angol nyelven is

Bővebben

A KÉPZÉS TARTALMA

A képzés felkészítést nyújt magyar és/vagy angol nyelven állásinterjúra. Olyan egyedi igényekhez illeszkedő praktikus tanácsokat és technikákat tanulhatnak meg a résztvevők, ami által önismeretük, asszertív kommunikációs képességük fejlődik a kívánt pozíció elérése érdekében.

TEMATIKA

 • A kívánt pozíció eléréséhez stratégiai terv készítése
 • Hogyan mutassuk be önmagunkat?
 • Önismereti tesztek és azok önálló feldolgozása (anonim)
 • Gyakorlati feladatok tréneri irányítással

CÉLCSOPORT

A képzés mindazok számára ajánlott, akik állást keresnek és szeretnének gyakorlatorientált felkészítést az általuk megpályázott pozícióra.

KÉPZÉS IDEJE

2020.október 9.

9.00 -17.00-ig

RÉSZVÉTELI DÍJ

9.000 Ft (+ ÁFA)

Céges megrendelés esetén egyedi árat biztosítunk.

Árajánlatkérés itt: fkigz@wsuf.hu

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére
Online jelentkezési lap

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2020 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018