Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Pénzügyi vezetői alapismeretek

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

Gyakorlatorientált pénzügyi vezetői alapismeretek átadása.  A hatékony pénzügyi vezetés elveinek és módszereinek bemutatása. Jó példák ismertetése a pénzügyi vezetés napi gyakorlatának professzionális kialakítására, az időgazdálkodás, tematizálás és információ rendszerezés praktikáira. Ötletek és praktikák ismertetése a pénzügyi források megszerzése, ellenőrzése, alkalmazása és nyilvántartása területén, továbbá számviteli és gazdasági folyamatok prezentálása a sikeres pénzügyi vezetés elérése érdekében.

TEMATIKA

 • Nemzetközi pénz- és tőkepiacok
 • Pénzügyi források
 • Pénzügyi menedzsment
 • Portfólió menedzsment
 • Kockázatmenedzsment
 • Beruházási döntések
 • A tőke költsége
 • Osztalékpolitika
 • Vállalatértékelési módszerek
 • Felvásárlások és összeolvadások
 • Finanszírozás rövid- és hosszú távú
 • Nettó forgótőke menedzsment

CÉLCSOPORT:

Pénzügyi területen dolgozó leendő vezetők, menedzserek, üzletemberek, befektetési szakemberek, akik szeretnék a pénzügyi ismereteiket bővíteni.   

Az ONLINE Workshop ideje:

november 27.(péntek)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 29 000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándors Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita
Felnőttképzési igazgató
Telefon: +06-30 994 3197
Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Coach szemléletű vezetés alapjai

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők megismerhetik a coach szemléletű vezetés alapjait, annak módszertanát és eszköztárát. Ismeretekre tehetnek szert az érzelmi és szociális intelligencia vezetésre gyakorolt szerepére, a kérdezés és figyelem fontosságára és annak pszichológiai hátterére vonatkozóan.

A résztvevők megismerhetik a szupervízió-alapú coaching technikai eszközeit, önismereti tesztekkel, illetve kérdőívekkel beazonosíthatják saját vezetői stílusukat.

TEMATIKA

 • Coach szemléletű vezetés alapjai
 • Vezetési stílusok
 • Mi a coaching?
 • Csoportdinamika
 • Coach szemléletű partnerközpontú kommunikáció
 • Kérdésfeltevés művészete
 • A coach vezetői kommunikáció
 • Változásmenedzsment
 • Coach szemléletű motiváció

CÉLCSOPORT

Kis vagy középvállalkozások vezetői, leendő vezetői, menedzserek, üzletemberek, szakemberek, csoportvezetők, akik szeretnék jobban megismerni és fejleszteni vezetői kompetenciáikat.

Az ONLINE Workshop ideje:

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 18.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

 

Team menedzsment

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők megismerhetik a team működésének dinamikáját, a team menedzsment irányításának szabályait. Bemutatjuk a team menedzsment felépítésének és működtetésének elméletét, illetve gyakorlati példákon és eseteken keresztül a sikeres menedzsment alapjait.

TEMATIKA

 • A team menedzsment elmélete és gyakorlata
 • Team szerepek
 • A team menedzsment lépései
 • Team dinamika
 • Konfliktuskezelés a teamben
 • Team motiválás
 • Team kontroll
 • Team ellenőrzés
 • Team coaching

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik teamben dolgoznak vagy fognak dolgozni, továbbá azok számára is, akik team-et szeretnének építeni és azt sikeresen működtetni kis, közép, vagy hosszú távon.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21. 000 Ft

Az ONLINE Workshop ideje:

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Controlling és irányítás – Vezetői kompetencia fejlesztése kis és középvezetők részére

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

Módszertani és gyakorlati segítség nyújtása a szervezet vezetőinek, az irányítási tevékenységüket támogató controlling rendszer kialakításához, illetve fejlesztéséhez.  Továbbá controlling eszközök és aktuális trendek bemutatása.

TEMATIKA

 • Az irányítási folyamat általános modellje.
 • A koordináció, kontroll, controlling fogalmak értelmezése, elhatárolása.
 • A szervezetek működését befolyásoló legfontosabb környezeti feltételek áttekintése.
 • A controlling szervezeti feltételei és helye, működésének feltételei.
 • A controlling (funkció) hozzájárulása a teljesítménymenedzsmenthez, a szervezeti teljesítménycélok teljesüléséhez.
 • Költség- és teljesítményszámítási alapok. Fedezetszámítás, kalkuláció.
 • Tervezési folyamat és felelősség. Célmegállapodás. Előrejelzések.
 • Beszámolási rendszer és folyamat. A vezetői információellátás kulcskérdései, dashboardok szerepe.
 • Hatásos beszámolás feltételei, eszközei. Gyakorlatok a legelterjedtebb informatikai megoldásokban (MS Excel, Pivot táblák, MS Powerpoint).
 • Controlling informatikai támogatása különböző IT-rendszerekben.
 • Hazai tapasztalatok és nemzetközi példák bemutatása.

CÉLCSOPORT

Olyan kis és középvezetők, akik szeretnék vezetői kompetenciáikat az ellenőrzés és irányítás területén fejleszteni a legújabb piaci trendek megismerése által.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Practical task &Project management

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma:

A Workshop során a résztvevők megismerkedhetnek a projektmunka lépéseivel, annak tartalmi hátterével, az erőforrások szervezésének és azok irányításának módszerével. A Workshop során a résztvevők olyan komplex elméleti és gyakorlati praktikákra tehetnek szert, ami garantálhatja a projektmunka sikerét.

TEMATIKA

 • Projekt terv készítés alapjai
 • Projekt megvalósítás lépései
 • Projekt stratégia kidolgozása
 • Költségtervezés és annak szabályai
 • Humánerőforrás tervezés és menedzselés
 • Csapatépítés
 • Kommunikációs hálóterv készítés
 • Folyamatba ágyazott ellenőrzés
 • Projektzárás lépései

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik projekteken dolgoznak vagy dolgozni fognak. Továbbá azok számára, akik a projektmunkát szeretnék hatékonyan végezni vagy már meglévő projektmunka esetén még eredményesebben dolgozni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 16 000 Ft

Az ONLINE Workshop ideje:

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Asszertív kommunikáció

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők megismerhetik az asszertív kommunikáció folyamatát. Gyakorlati eseteken és példákon keresztül felismerhetik saját kommunikációs szokásukat. Olyan praktikákra tehetnek szert, amelyek fejlesztik az önkifejező, asszertív - azaz- hatékony kommunikációs képességüket. Az asszertív kommunikáció olyan tanulható kommunikációs készség, viselkedési és gondolkodási képesség, ami hozzásegíti a résztvevőt egyrészt a sikeresebb munkahelyi együttműködés, másrészt a kiegyensúlyozott magánélet kialakításához.

TEMATIKA

 • A kommunikáció folyamata
 • Kommunikációs típusok
 • Asszertív kommunikáció
 • Tiszta önkifejezés
 • Asszertív kommunikációs technikák
 • ÉN- közlés
 • Negatív közlés helyett pozitív közlés
 • Asszertív kommunikációs gyakorlatok

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik hatékonyabban szeretnének kommunikálni, hogy munkájukban és magánéletükben sikeresebbek lehessenek.

Az ONLINE Work Shop ideje:

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 19.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Professzionális Üzleti kommunikáció

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők betekintést nyerhetnek a professzionális üzleti kommunikáció folyamatába. Lehetőségük nyílik a gyakorlatok során beazonosítani saját kommunikációs stratégiájukat, fejleszteni üzleti kommunikációs és diplomáciai érzéküket, ami által pozitív irányba változhatnak üzleti sikereik.

TEMATIKA

 • Az üzleti kommunikáció fogalma
 • Az üzleti kommunikáció általános modellje
 • Az üzleti kommunikációs folyamat szereplői
 • Az üzleti kommunikációs folyamat
 • Az üzleti kommunikációs folyamat elemei
 • A hallgatás
 • Aktív és passzív hallgatás
 • A hallgatási folyamat elemei
 • Rossz hallgatási szokások
 • Az üzleti kommunikáció torzulása, okai, a torzulás a gyakorlatban
 • Az üzleti kommunikáció hatékonyságát befolyásoló tényezők
 • A közlés befogadójának sajátosságai
 • Az üzleti kommunikáció hatékonyságának javítása
 • Egyéni kommunikációs stratégiák

CÉLCSOPORT

Kis vagy középvállalkozások vezetői, leendő vezetői, menedzserek, üzletemberek, szakemberek, csoportvezetők, akik szeretnék a kommunikációs folyamatokat jobban megismerni, beazonosítani és fejleszteni.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 19.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Professzionális konfliktuskezelés

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop célja, hogy a résztvevők megismerjék és alkalmazzák a humanisztikus pszichológia elméletére épülő személyközpontú kommunikációt a mindennapokban a problémás, konfliktusos helyzetek kezelésére. Ismerjék fel és tudatosítsák a konfliktusok keletkezésének, létrejöttének mechanizmusait. Tudják uralni a helyzetet és saját viselkedésüket. Találják meg az optimális megoldást a konfliktus levezetésére, építő módon használják fel a konfliktusban rejlő energiákat. Eredményesen használják ki az interakciókban keletkező stresszt kapcsolataik során.

TEMATIKA

 • Konfliktus értelmezése, fogalma, befolyásoló tényezői
 • Elkerülhető és elkerülhetetlen összecsapások
 • A konfliktusmentesség
 • A konfliktus vállalása, kontrollált kezelése és megoldása
 • 5 konfliktuskezelő stratégia:
 • Az önérvényesítő (győztes-vesztes vagy versengő) stratégia
 • Az önalávető (alkalmazkodó vagy engedékeny) stratégia
 • Az elkerülő stratégia
 • A kompromisszumkeresési stratégia - ez feltételezi az együttműködést, a kölcsönös bizalmat, az igazságosságot
 • A problémamegoldó stratégia - „konfliktuspartnerek”, közös megegyezés

CÉLCSOPORT

A program célcsoportjába bárki tartozhat, aki mindennapi élete, munkája során konfliktushelyzetekbe kerül, valamint azok megoldására kényszerül.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 15. 000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Online marketing

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők megismerkedhetnek az online marketing alapfogalmával és azokkal a praktikákkal, ami egy vállalkozás beindításához, vagy sikeresebb működtetéséhez elengedhetetlen.

A résztvevők olyan információkhoz juthatnak, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy a kívánt célcsoporthoz vagy ügyfélhez, ügyfelekhez eljuttassák szolgáltatásukat vagy terméküket az online marketing eszközeit alkalmazva.

TEMATIKA

 • Mit jelent az online marketing?
 • Gyakorlati praktikák a sikeres ügyféleléréséhez online marketing eszközökkel

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik vállalkozást szeretnének beindítani, vagy már meglévő vállalkozásukat sikeresebbé tenni az online marketing eszközeit alkalmazva.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21 000 Ft

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

PR és marketing alapismeretek

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők megismerkedhetnek a PR és marketing alapfogalmával és azokkal a praktikákkal, ami egy vállalkozás beindításához, vagy sikeresebb működtetéséhez elengedhetetlen.

A résztvevők olyan információhoz juthatnak, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy eljuttassák szolgáltatásukat vagy terméküket a kívánt célcsoporthoz, ügyfélhez, ügyfelekhez.

TEMATIKA

 • Mi szükséges egy vállalkozás beindításához?
 • Gyakorlati praktikák az sikeres ügyféleléréshez
 • Milyen alapelemeket és információkat kell tartalmaznia egy sikeres honlapnak?
 • Milyen a klienscsalogató FB profil?
 • Milyen reklámra érdemes költeni?
 • Mi az, amit tegyünk és mi az, amit semmiképpen ne tegyünk egy vállalkozás indításakor?

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik vállalkozást szeretnének beindítani, vagy már meglévő vállalkozásukat akarják sikeresebbé tenni, a PR és marketing eszközeit alkalmazva.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 19.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Rendezvényszervezés alapismeretek

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop ismereteket nyújt a rendezvényszervezésről, a tervezéstől a megvalósításon át a komplett lezárásig. Továbbá bemutatja a résztvevőknek a rendezvények típusait és az azzal járó szervezési teendőket, a programterv készítésének elemeit, a költségterv összeállításának fortélyait, a személyi és tárgyi feltételek összeállításának logikus felépítését. Átfogó ismereteket ad át arra vonatkozóan, hogyan kell egy rendezvényt megvalósítani.

TEMATIKA

 • Hivatalos rendezvények: Konferencia, Kongresszus, Corporate meeting, Ülés, meeting, Tréning, Sajtótájékoztató, Kiállítás
 • Étkezéssel egybekötött rendezvények: Bankett, fogadás, állófogadás, Buffet-dinner,
 • Koktélparti
 • Egyéb rendezvények
 • A rendezvények leírása, programterve, tervezete
 • A rendezvények személyi háttere
 • A rendezvények tárgyi feltételei
 • A rendezvényszervezési folyamat
 • A rendezvényszervezői munka általános fázisai
 • Előkalkuláció, árajánlat
 • Szerződéskötés

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik rendezvényszervezést szeretnének folytatni, továbbá azok számára, akik kommunikációs ügynökségeknél, reklámügynökségeknél, multicégeknél, tréningcégeknél és rendezvényszervező cégeknél szeretnének rendezvényszervezői tevékenységet folytatni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21 000 Ft

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Pénzügyi és számviteli alapismeretek

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

Professzionális gyakorlatorientált pénzügyi és számviteli alapismeretek átadása. A Workshop során a résztvevők gyakorlati példákon keresztül megismerkedhetnek a számvitel alapjaival, a beszámoló fő részeivel, összekapcsolva ezeket a pénzügyi folyamatokkal és a vezetői számviteli információs rendszerrel. Elemzésre kerülnek vállalkozások: azok adatai, a következő évi kiemelt tételek, az eredmény és cash-flow tervezésének lehetőségei, illetve a mindezeket befolyásoló háttértényezők is. Áttekintésre kerül a Workshop során a vezetői és vállalati pénzügyi stratégia, a menedzsment-döntések szempontjai a tervezéstől a beruházási döntéseken át a cégfinanszírozásig.

TEMATIKA

 • pénzügyi alapismeretek
 • számviteli alapfogalmak és alapismeretek
 • számviteli információs rendszer bemutatása
 • pénzügyi kimutatások értelmezése
 • finanszírozási források (rövid és hosszú távon)
 • pénzügyi kimutatások értelmezése
 • stratégiai és operatív kontrolling alapjai
 • beruházási döntések értékelése
 • cégfinanszírozás
 • kontrolling

CÉLCSOPORT

Pénzügyi területen dolgozók, menedzserek, üzletemberek, akik szeretnék a pénzügyi és számviteli ismereteiket bővíteni. Leendő kis, vagy középvállalkozást vezetők.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)

RÉSZVÉTELI DÍJ

21 000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Befektetési alapismeretek

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők gyakorlatorientált befektetési alapismeretekre tehetnek szert hazai és nemzetközi szinten. Válaszokat kapnak arra vonatkozóan, hogyan kezeljék megtakarításaikat, hogy mind rövid, mind hosszú távon eredményeket érhessenek el. Továbbá ötleteket és javaslatokat hallhatnak a Workshop-on arra vonatkozóan, hogyan kell inflációval korrigálni a befektetésük értékét. Betekintést nyerhetnek a résztvevők a hazai és nemzetközi részvénypiac, ingatlanpiac, valutapiac, bankbetétek, államkötvények, értékpapírok működésébe, ami által saját, családi, kis vagy középvállalkozásuk pozícióját erősíthetik.

TEMATIKA

 • A befektetés fogalma
 • A befektetés kockázatának a fogalma
 • Befektetési alapismeretek
 • A befektetések reálhozamának fogalma
 • Hazai részvénypiac
 • Nemzetközi részvénypiac
 • Ingatlanpiac
 • Valutapiac
 • Bankbetétek
 • Értékpapírok
 • Államkötvények

CÉLCSOPORT

Befektetés iránt érdeklődő civilek, pénzügyi területen dolgozók, üzletemberek, akik szeretnék ismereteket bővíteni a befektetés területén. Továbbá kis és középvállalkozások vezetői, akik hazai és nemzetközi szinten is érdeklődnek a befektetési lehetőségek iránt.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21 000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Stressz és kiégés (burn-out)

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők megismerhetik a stressz forrásait és a kiégés (burn-out) tüneteit. A Workshop gyakorlatorientált, így a résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerhetik meg - a mindennapi stressz kezelésének lehetőségeit, ami a sikeres élet és a hatékony munkavégzés alapfeltétele, továbbá a munka-magánélet közötti egyensúly biztosításának alapja. A képzésen lehetősége van a résztvevőknek feltérképezniük az életüket érintő olyan helyzeteket, melyek frusztrációkat és stresszhelyzeteket okoznak. A gyakorlatok során elsajátíthatnak praktikus stressz kezelési és tűrési technikákat, ami hozzájárul a kiegyensúlyozott életvezetéshez és a hatékonyabb munkavégzéshez. 

TEMATIKA

 • A stressz jelensége és folyamata (Sellye János elmélete alapján)
 • A krónikus stressz hatásai az egyes szervrendszerek működésére
 • A munkahelyi Stressz és az Egészség Modell (Hurrel és Murphy, 1986)
 • A munkahelyi stressz és baleset modell
 • A Stressz - a munkamotiváció és teljesítmény viszonya
 • A munkahelyi stressz csökkentés lehetőségei
 • A biológiai stressz folyamatmodellje
 • A stressz három alapvető forrása
 • Stresszkeltő események
 • Stressz sorok jellemzői
 • Személyiség jellemzők
  • elfojtó (represszorok) és érzékeny (szenzitizátorok) személyiség
  • külső-kontrollos, belső kontrollos személyiség
  • A-típusú és B-típusú személyiség
 • Kiégés (burn-out)
  • A folyamatos stressz hatásának tünetei
  • A tartós stressz hatására jelentkező különböző megbetegedések
  • A munkahelyi stressz következményei (EU deklaráció)
  • A legfontosabb munkavállalói megküzdési pillérek, kompetenciák a munkával kapcsolatos stressz, problémák sikeres kezelése

CÉLCSOPORT

Olyan munkavállaló egyének, menedzserek, kis vagy középvállalkozások vezetői, csoportok, akik fokozott stressznek vannak kitéve.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

„Játékos stresszoldás” – önmagunk és gyermekünk részére

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

Az ONLINE oktatás a szülők részére rendkívül megterhelővé vált az utóbbi időszakban a kialakult „válsághelyzet miatt”. A Workshop játékos stresszoldó feladatokat mutat be, ami által csökkenhet a bezártságban töltött tanulás okozta stressz, mind a gyermekben, mind a szülő/kben. A Workshop olyan kérdésekre is választ nyújt a szülőknek, hogy hogyan koordinálják a különböző korcsoportok feladatait, milyen típusú feladatokat adjanak az óvodás és/a vagy iskoláskorú gyermeküknek, továbbá arra is, hogy hogyan gazdálkodjanak jól az idejükkel.

TEMATIKA

 • Játékos stresszoldás
 • Feladat megosztások különböző korcsoportok között
 • Időgazdálkodás
 • Stresszoldó feladatok

Célcsoport: gyermeküket otthonukban tanító szülők, egyedülállók, nagyszülők, rokonok, testvérek.

Az ONLINE Workshop ideje:

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 9.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Hatékony időmenedzsment

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők olyan napi praktikákkal és időgazdálkodási technikákkal ismerkedhetnek, meg, amelyek napi szinten hozzásegítik őket, hogy minden munkájukat el tudják végezni.

A Workshop során a résztvevők az alábbi módszereket sajátíthatják el:

·         Módszerek, amik segítenek abban, hogy adott idő alatt a lehető legtöbb feladatot végezhessük el.

·         Módszerek, amik belátják, hogy nem fogunk tudni mindent elvégezni, ezért segítenek a fontos dolgokra koncentrálni.

·         Módszerek arra, hogyan tartsuk szervezetünket és elménket jó formában.

TEMATIKA

 • Időtervezés
 • Motiváló célok
 • Prioritások meghatározása
 • Feladat delegálás
 • Hogyan végezzük el a legtöbb feladatot?
 • Hogyan koncentráljunk az értékes feladatokra?
 • Hogyan maradjunk energikusak?
 • Hogyan végezzünk el több feladatot?
 • Hogyan koncentráljunk az értékes feladatokra? Strukturálás
 • Tervezés kis, közép és hosszú távra

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik szeretnék a tevékenységüket hatékonyabban végezni és az idejüket hasznosabban megtervezni.  

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21 000 Ft

Az ONLINE Work Shop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Motiváció- hatékonyságnövelő workshop

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop olyan ismereteket és módszereket nyújt a résztvevők számára, ami alapján jobban megismerik kollégáik képességeit és hatékonyabban tudják őket motiválni. Olyan motivációs technikákat és gyakorlati praktikákat sajátíthatnak el, amelyek segítségével növelhetik a saját vállalkozásuk vagy szervezetük hatékonyságát.

TEMATIKA

 • A motiváció alapjai
 • A motiváció pszichológiai és vezetéselméleti megközelítése
 • A szükségletek alapú (Maslow) motiváció
 • A motiváció lépései
 • A személyiség típusok és azok motiválása a teamben
 • Alkalmazott motivációs technikák
 • Kommunikációs technikák motiváció során
 • Hogyan mérhető fel a kollégák motivációja?
 • Egyéni és csoportos motiváció
 • Motivációs lehetőségek a szervezetben
 • Önmotiválás

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik vezetőként a motivációs eszköztárukat szeretnék bővíteni és a kapott ismereteket alkalmazva szervezetüket fejleszteni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21. 000 Ft

Az ONLINE Workshop ideje: 

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Hálózatépítési alapismeretek – multi level marketing

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop átfogó ismereteket nyújt a hálózatépítés elméletéről és gyakorlatban megvalósítható praktikáiról. A Workshop során használható tudást szerezhetnek meg a résztvevők arra vonatkozóan, hogyan kell hálózatot fel/építeni, működtetni rövid, közép és hosszú távon, a megismert eszközök felhasználásával sikert elérni.

TEMATIKA

 • A hálózatépítéshez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek
 • Hálózatépítési stratégia készítésének alapjai (kis, közép, hosszú távú)
 • Technikai alapok
 • Időmátrix
 • Konkurenciaelemzés
 • Üzleti- és termékbemutatók szervezése
 • Online technikák a hálózatépítésben (márkaépítés, kommunikáció, kapcsolatépítés)

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik vállalkozásukat növelni, vagy fejleszteni szeretnék és mindehhez hálózatépítési tudást szeretnének szerezni.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Webes alkalmazási lehetőségek vállalkozásokhoz – előadás és tanácsadás

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop arra vonatkozóan nyújt ismereteket, hogy a vállalkozások számára milyen webes alkalmazási lehetőségek vannak, melyeket célszerű alkalmazniuk a szervezetük fejlesztése érdekében. A Workshop interaktív, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik kérdéseket feltenni az előadónak, ahol saját vállalkozásuk fejlesztéséhez kaphatnak praktikus tanácsokat.

TEMATIKA

 • Webes alkalmazási lehetőségek
 • Webes alkalmazások specialitásai
 • Webes architektúrák
 • Egygépes (ún. standalone) alkalmazások
 • Egyszerű kliens-szerver alkalmazások
 • Többrétegű (multitier) hálózati alkalmazások
 • Webes alkalmazási lehetőségek tanácsadás

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik vállalkozásukat fejleszteni szeretnék webes alkalmazási lehetőségek felhasználásával.

Az ONLINE Workshop ideje

2020.október 2.(péntek)
vagy
2020.október 3. (szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Eladás technikák

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők megismerhetik az értékesítési folyamat lépéseit, az eladás pszichológiai hátterét mind az értékesítő, mind a vevő oldaláról. A résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tehetnek szert, amelyek hatékonyabbá tehetik az értékesítésüket.

TEMATIKA

 • Az értékesítési folyamat lépései
 • Értékesítési ciklus:
 • Tervezés, szervezés Címanyaggyűjtés Megkeresés
 • Célkitűzés: egyéni célok, jövedelemigény
 • Siker képlet Megkeresés Tárgyalás Üzletkötés
 • Ellenvetés kezelés
 • Ellenvetés csoportosítás
 • Kapcsolatteremtés
 • Első benyomás
 • Hangulatteremtés
 • Zárás lépései: Megegyezési lépcső
 • Állományápolás: Rendszeres kapcsolattartás

CÉLCSOPORT

Az ONLINE Workshop mindazok számára ajánlott, akik szeretnék értékesítési technikájukat fejleszteni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 15 000 Ft

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

 

Vásárlói szokások – a vásárlás pszichológiája

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a kereskedelem azon területén dolgozók számára, akik termékforgalmazással tevékenykednek. Megismerhetik az emberek vásárlási szokásait, annak pszichológiai folyamatát a legfiatalabb korosztályon át a szenior korosztályig.

TEMATIKA

 • Az emberi szükségletek pszichológiája
 • Motivációs szükségleteink (Maslow)
 • A vásárlás folyamata (korcsoport bontásban)
 • A vásárlói szokások és a magyar áruk kapcsolata
 • A vásárlói szokások átalakulása a digitális korban
 • Jogi különbségek webes és hagyományos vásárlás között
 • Vásárlói szokások és a garancia

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik hatékony eladási ismeretekre szeretnének szert tenni

és a vásárlói szokásokat alaposabban megismerni.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 15.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Vállalkozási alapismeretek

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop során a résztvevők naprakész információt kapnak arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük egy vállalkozás elindításához. Milyen pénzügyi, szakmai alapismeretek és kondíciók szükségesek, kellenek: az egyéni vállalkozás, illetve egy társas vállalkozás során. A Workshop során bemutatásra kerülnek a különböző vállalkozási formák és az azok között lévő különbségek. A gyakorlatorientált Workshop példákon keresztül segíti hozzá a résztvevőt, hogy el tudja dönteni melyik vállalkozási forma számára a legkedvezőbb.

TEMATIKA

 • Vállalkozás elindításának alapfeltétele
 • Pénzügyi és infrastrukturális alapok
 • Vállalkozási formák: EV, KFT, BT, stb.
 • Profit orientált szervezetek
 • Non-profit szervezetek
 • Az Alapítványok és Egyesületek működéséről
 • Civil szervezetek
 • A reklám és marketing szerepe
 • Online marketing alapok

CÉLCSOPORT

A Workshop olyan civilek számára ajánlott, akik saját vállalkozás elindítását tervezik, de szeretnék pontosan megérteni a vállalkozási formák közötti különbségeket és kiválasztani a számukra legmegfelelőbbet.

Az ONLINE Workshop ideje

november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó. 21. 000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu 

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Tanulástechnika workshop

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop a hatékony tanulás eléréséhez nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket azok számára, akiknek rövid, közép vagy hosszú távon nagy mennyiségű tananyagot kell elsajátítaniuk. Azok számára is hatékony a Workshop, akik a tanulási szokásukat szeretnék jobban megismerni és azon pozitív irányban akarnak változtatni.

TEMATIKA

 • Tanulási szokások
 • Optimális körülmények a tanuláshoz
 • Melyik csoportba tartozom?
 • Tanulási szokás kérdőív kitöltése és önelemzése (anonim)
 • Figyelem és koncentrációfejlesztő technikák
 • Rövid és hosszú távú memória fejlesztése
 • Memóriafejlesztési gyakorlatok
 • Szövegértési gyakorlatok
 • A lényeg: a lényegkiemelés
 • Jegyzetkészítési gyakorlatok

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik felsőoktatásban tanulnak vagy hosszú távú céljaik között szerepel, hogy bekerüljenek a felsőoktatási rendszerbe. 

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 9.000 Ft

A TANUSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Önéletrajzírás praktikái – magyar és/vagy angol nyelven

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop önéletrajz írásához nyújt segítséget a kívánt pozíció eléréséhez. A HR szakember által feltárásra kerülnek azok a kiemelendő tudást, képességet, végzettséget tartalmazó elemek, amelyek szükségesek a megpályázott állás betöltéséhez. Továbbá a Workshop során szóba kerülnek azok a gyakori hibák, amelyek elkerülendők.

TEMATIKA

 • Mi az önéletrajz pontos célja?
 • Az önéletrajz, mint „reklám anyag”
 • Az önéletrajz, mint marketing anyag
 • Önéletrajz minták
 • Motivációs levél
 • Készségek
 • Tulajdonságok
 • Hobby
 • Tagságok
 • Eredmények

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik állást keresnek és szeretnének gyakorlatorientált felkészítést az általuk megpályázott pozícióra.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 9.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

Állásinterjúra történő felkészítő workshop - magyar és/vagy angol nyelven

Bővebben

Az ONLINE Workshop tartalma

A Workshop állásinterjúra nyújt felkészítést magyar és/vagy angol nyelven. Olyan egyedi igényekhez illeszkedő praktikus tanácsokat és technikákat tanulhatnak meg a résztvevők, ami által önismeretük, asszertív kommunikációs képességük fejlődik a kívánt pozíció elérése érdekében.

TEMATIKA

 • A kívánt pozíció eléréséhez stratégiai terv készítése
 • Hogyan mutassuk be önmagunkat?
 • Önismereti tesztek és azok önálló feldolgozása (anonim)
 • Gyakorlati feladatok tréneri irányítással

CÉLCSOPORT

A Workshop mindazok számára ajánlott, akik állást keresnek és szeretnének gyakorlatorientált felkészítést az általuk megpályázott pozícióra.

Az ONLINE Workshop ideje

november 27.(péntek)
vagy
november 28.(szombat)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 9.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

KÉPZÉS FELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita

Felnőttképzési igazgató

Telefon: +06-30 994 3197

Email: fkigz@wsuf.hu

KEDVEZMÉNYEK

 • 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
 • 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
 • 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
 • 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére
Online jelentkezési lap

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2020 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018