fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

BESZERZÉSI MENEDZSMENT

A KÉPZÉST AJÁNLJUK

 • beszerzési vezetőknek
 • beszerzési munkakörben foglalkoztatott személyeknek
Dr. Mádi László PhD.
Dr. Mádi László PhD.szakfelelős

A FELVÉTEL feltétele

Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 • Végzettség: Beszerzési menedzser
 • Munkarend: levelező
 • Képzési idő: 2 félév

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével, a működési környezet változásával a vállalkozások tevékenységében egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek.  A vállalati igények kielégítése érdekében fontos a magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A képzés célja olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítésre és rendszerezésre kerülnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását  a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A program célja olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek:

 • rendszerszinten átlátni a vállalat beszerzési folyamatait,
 • megtervezni és irányítani annak működését,
 • elemezni és fejleszteni a beszállítói kört,
 • összehangolni az érintettek munkáját.    

A szakirányú továbbképzés indítása

 2023. február

Jelentkezési határidő

2023. február, a szakirányú továbbképzés indításának időpontjáig

A képzés nyelve

magyar

A képzés indításának lehetséges helyszínei

Budapest

A képzés díja

240.000 Ft / félév

MINTATANTERV

Tantárgy

Óra

Kredit

Számonkérés

1.      félév

Vállalkozások működési környezete

10

3

vizsgajegy

Menedzsment a XXI. században

10

3

vizsgajegy

Vállalati gazdaságtan

10

3

vizsgajegy

Marketing szemlélete és gyakorlata

10

3

vizsgajegy

Döntéselmélet

10

3

félévközi jegy

Hatékony üzleti kommunikáció

10

3

félévközi jegy

Logisztika alapjai

10

3

vizsgajegy

Gazdasági jog

10

3

vizsgajegy

Vállalati stratégia

10

3

félévközi jegy

Beszerzési alapismeretek

10

3

vizsgajegy

Összesen

100

30

 

2.      félév

Vállalati gazdálkodás és beszerzés elemzése

12

3

félévközi jegy

Beszerzési folyamat és módszerek

10

3

félévközi jegy

Beszerzési stratégia

12

4

vizsgajegy

Beszerzési informatika

12

3

félévközi jegy

A beszerzés ágazati sajátosságai

10

3

félévközi jegy

Logisztikai menedzsment

10

3

vizsgajegy

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment

10

3

vizsgajegy

Beszerzési esettanulmányok

10

3

félévközi jegy

Szakdolgozati konzultáció

4

0

aláírás

Szakdolgozat

0

5

félévközi jegy

Összesen

90

30

 

KÉPZÉS ÖSSZESEN

190

60

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • A szakirányú továbbképzés tartalma és szervezése a munkaerő-piaci és hallgatói igényekhez igazodó, a Főiskola törekszik arra, hogy annak a lehető legmagasabb színvonalon megfeleljen.
 • A jelentkezés a főiskola honlapján történik az online jelentkezési lap kitöltésével.
 • A képzést levelező munkarendben szervezzük, két hetente pénteken (13 órától) és szombaton (egész nap), az órarendnek megfelelő beosztásban. A képzés megfelelő létszámú hallgató esetén indul.
 • Oktatóink többsége tudományos fokozattal rendelkezik, a képzés során magas színvonalú elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat tud átadni a hallgatóknak.
 • A képzés módszereiben is igazodik a hallgatói igényekhez, a személyes megjelenést igénylő kontaktórák mellett online konzultációt is alkalmazunk. A gyakorlati jellegű feladatokat az oktatók iránymutatása alapján egyéni, vagy team munkában dolgozzák fel a hallgatók, amelynek eredményeit prezentálják.
 • A korábbi tanulmányok során elsajátított ismeretek beszámítására lehetőség van, amely kérvény alapján a WSUF Hallgatói Követelményrendszerében foglaltak alapján történhet.

Jelentkezési lap

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kérjük, adja meg a teljes nevét!
Érvénytelen e-mail cím!
Kérjük az alábbi telefonszám formátumot használja:+36xxxxxxxxx (pl. +36701234567)
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu