fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Coach

A coach képzés államilag elismert, két féléves szakirányú továbbképzés, a mely a munkaerőpiacon jól hasznosítható ’Coach” végzettséget nyújt. A coaching a szervezetekben folyó munkához és a teljesítmény javításához kapcsolódó segítő tevékenység. Egyrészt tudás-transzfert biztosít, a nagyobb tapasztalattal rendelkező átadja ismereteit, segíti a fejlődést. Másrészt a hangsúly a változáson van, a képességek felszínre hozatalán, a hatékonyabb működésen. Ez a tevékenység ma már nem korlátozódik a szervezeti munkára, hanem kiterjed a mindennapi élet más problémáira is. Több területen használják, a közös sajátosság az, hogy az egyénnek fel kell ismernie és el kell fogadnia a változás szükségességét, a coach pedig segíti a kitűzött célok elérésben.

Dr. Farkas Péter PhD.
Dr. Farkas Péter PhD.szakfelelős

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

coach szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

coach

A szakirányú továbbképzés képzési területe

társadalomtudomány képzési terület

A felvétel feltétele

Alapképzésben (korábban: főiskolai szakon) szerzett végzettség és nem mérnöki szakképzettség.

A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

 • gyakorlatorientált feladatelemzés;
 • rendszerszemléletű problémamegoldás;
 • problémamegoldó képesség;
 • helyzetfelismerés és -elemzés;
 • hatás, befolyás, kapcsolatépítés képessége;
 • kommunikációs készség;
 • szociális és társas érzékenység;
 • változtatás/változás generálása;
 • minőségszemlélet.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

Megszerezhető tudáselemek:

 • kommunikáció a termelésben/szolgáltatásban;
 • ösztönző és befolyásolási technikák a jobb teljesítmény elérésben;
 • konfliktuskezelés;
 • tranzakcióanalízis elemei;
 • kérdezéstechnika.

Megszerezhető ismeretek:

 • vezetői ismeretek;
 • coaching eszközei és módszerei;
 • coaching alkalmazási területei;
 • teljesítménymérés és valós visszajelzés;
 • értékadó folyamatok folyamatos revitalizálása.

Személyes adottságok: elemzőképesség, problémamegoldás, rendszerszemlélet, kommunikáció, empátia, szociális érzékenység a gyártás, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok javítására, megfelelve a társadalmi és értékteremtő folyamatok elvárásainak.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók képesek:

 • coaching szemlélettel vezetői/csoportvezetői tevékenységet magasabb színvonalon végezni;
 • a diploma birtokában önálló coachtevékenység végzésére;
 • a folyamatos tudásfejlesztéssel és tapasztalatgyűjtéssel a környezet ösztönzésére, a jobb és harmonikusabb működésre.

A szakdolgozat kreditértéke

5 kredit

A szakirányú továbbképzés indítása

 2023. február

Jelentkezési határidő

2023. február, a szakirányú továbbképzés indításának időpontjáig

A képzés nyelve

magyar

A képzés indításának lehetséges helyszínei:

Budapest, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok

A KÉPZÉS DÍJA

231.000 Ft / félév

MINTATANTERV

Félév

A tantárgy neve

Féléves óraszám

Elmélet

Gyakorlat

Kredit

Számonkérés módja

1.        

Vállalkozási ismeretek

10

5

5

3

vizsgajegy

Menedzsment alapjai

10

5

5

3

vizsgajegy

Marketing alapjai

10

5

5

3

vizsgajegy

Jogi ismeretek

10

10

0

3

vizsgajegy

Üzleti kommunikáció

10

0

10

3

 félévközi jegy

Pszichológia

8

4

4

3

vizsgajegy

A coaching szemlélete, folyamata és eszközei

10

5

5

3

vizsgajegy

Gazdaságpszichológia

10

5

5

3

vizsgajegy

Tudásmenedzsment

10

10

0

2

vizsgajegy

Önismeret és emberismeret

10

0

10

3

félévközi jegy

Összesen

98

49

49

29

 

2.

Szociálpszichológia

10

5

5

3

 félévközi jegy

Döntés előkészítés, döntéstámogatás

10

5

5

3

vizsgajegy

Konstruktív problémamegoldás

10

0

10

3

félévközi jegy

Tanácsadó stratégiák

10

5

5

4

vizsgajegy

Design gondolkodás

10

0

10

3

félévközi jegy

Konfliktuskezelés és játszmák

10

0

10

4

félévközi jegy

A coaching marketingje és a coach szerződés

10

5

5

3

vizsgajegy

Coaching versenykörnyzeteben

10

0

10

3

félévközi jegy

Szakdolgozati konzultáció

4

0

4

0

aláírás

Szakdolgozat

0

0

0

5

félévközi jegy

Összesen

84

20

64

31

 

KÉPZÉS ÖSSZSEN

182

69

113

60

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • A szakirányú továbbképzés tartalma és szervezése a munkaerő-piaci és hallgatói igényekhez igazodó, a Főiskola törekszik arra, hogy annak a lehető legmagasabb színvonalon megfeleljen.
 • A jelentkezés a főiskola honlapján történik az online jelentkezési lap kitöltésével.
 • A képzést levelező munkarendben szervezzük, két hetente pénteken (13 órától) és szombaton (egész nap), az órarendnek megfelelő beosztásban. A képzés megfelelő létszámú hallgató esetén indul.
 • Oktatóink többsége tudományos fokozattal rendelkezik, a képzés során magas színvonalú elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat tud átadni a hallgatóknak.
 • A képzés módszereiben is igazodik a hallgatói igényekhez, a személyes megjelenést igénylő kontaktórák mellett online konzultációt is alkalmazunk. A gyakorlati jellegű feladatokat az oktatók iránymutatása alapján egyéni, vagy team munkában dolgozzák fel a hallgatók, amelynek eredményeit prezentálják.
 • A korábbi tanulmányok során elsajátított ismeretek beszámítására lehetőség van, amely kérvény alapján a WSUF Hallgatói Követelményrendszerében foglaltak alapján történhet.

Jelentkezési lap

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kérjük, adja meg a teljes nevét!
Érvénytelen e-mail cím!
Kérjük az alábbi telefonszám formátumot használja:+36xxxxxxxxx (pl. +36701234567)
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu