Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Coach

A coach képzés államilag elismert, két féléves szakirányú továbbképzés, a mely a munkaerőpiacon jól hasznosítható ’Coach” végzettséget nyújt. A coaching a szervezetekben folyó munkához és a teljesítmény javításához kapcsolódó segítő tevékenység. Egyrészt tudás-transzfert biztosít, a nagyobb tapasztalattal rendelkező átadja ismereteit, segíti a fejlődést. Másrészt a hangsúly a változáson van, a képességek felszínre hozatalán, a hatékonyabb működésen. Ez a tevékenység ma már nem korlátozódik a szervezeti munkára, hanem kiterjed a mindennapi élet más problémáira is. Több területen használják, a közös sajátosság az, hogy az egyénnek fel kell ismernie és el kell fogadnia a változás szükségességét, a coach pedig segíti a kitűzött célok elérésben.

Dr. Kunsági Andrea PhD
Dr. Kunsági Andrea PhDszakfelelős, főiskolai docens

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

coach szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

coach

A szakirányú továbbképzés képzési területe

társadalomtudomány képzési terület

A felvétel feltétele

Alapképzésben (korábban: főiskolai szakon) szerzett végzettség és nem mérnöki szakképzettség.

A képzési idő

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

A képzés során megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

 • gyakorlatorientált feladatelemzés;
 • rendszerszemléletű problémamegoldás;
 • problémamegoldó képesség;
 • helyzetfelismerés és -elemzés;
 • hatás, befolyás, kapcsolatépítés képessége;
 • kommunikációs készség;
 • szociális és társas érzékenység;
 • változtatás/változás generálása;
 • minőségszemlélet.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

Megszerezhető tudáselemek:

 • kommunikáció a termelésben/szolgáltatásban;
 • ösztönző és befolyásolási technikák a jobb teljesítmény elérésben;
 • konfliktuskezelés;
 • tranzakcióanalízis elemei;
 • kérdezéstechnika.

Megszerezhető ismeretek:

 • vezetői ismeretek;
 • coaching eszközei és módszerei;
 • coaching alkalmazási területei;
 • teljesítménymérés és valós visszajelzés;
 • értékadó folyamatok folyamatos revitalizálása.

Személyes adottságok: elemzőképesség, problémamegoldás, rendszerszemlélet, kommunikáció, empátia, szociális érzékenység a gyártás, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok javítására, megfelelve a társadalmi és értékteremtő folyamatok elvárásainak.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók képesek:

 • coaching szemlélettel vezetői/csoportvezetői tevékenységet magasabb színvonalon végezni;
 • a diploma birtokában önálló coachtevékenység végzésére;
 • a folyamatos tudásfejlesztéssel és tapasztalatgyűjtéssel a környezet ösztönzésére, a jobb és harmonikusabb működésre.

A szakdolgozat kreditértéke

5 kredit

MINTATANTERV

 

Coach szakirányú továbbképzés

MINTATANTERV

Tantárgy

Óra

Kredit

Számonkérés

1.       félév

Vállalkozási ismeretek

10

3

Vizsgajegy

Menedzsment alapjai

10

3

Vizsgajegy

Marketing alapjai

10

3

Félévközi jegy

Jogi ismeretek

10

3

Vizsgajegy

Üzleti kommunikáció

8

3

Félévközi jegy

Pszichológia

8

3

Vizsgajegy

A coaching szemlélet, folyamata és eszközei

10

3

Vizsgajegy

Gazdaságpszichológia

10

3

Vizsgajegy

Tudásmenedzsment

10

2

Vizsgajegy

Önismeret és emberismeret

10

3

Félévközi jegy

       

Összesen

96

29

 

2.       félév

Szociálpszichológia

10

3

Félévközi jegy

Döntés előkészítés, döntéstámogatás

10

3

Vizsgajegy

Konstruktív problémamegoldás

10

3

Félévközi jegy

Tanácsadó stratégiák

10

4

Vizsgajegy

Design gondolkodás

10

3

Félévközi jegy

Konfliktuskezelés és játszmák

10

4

Félévközi jegy

A coaching marketingje és a coach szerződés

10

3

Vizsgajegy

Coaching versenykörnyezetben

10

3

Félévközi jegy

Szakdolgozati konzultáció

4

0

Aláírás

Szakdolgozat

0

5

Félévközi jegy

Összesen

84

31

 

Képzés összesen

 

180

60

 

A KÉPZÉS DÍJA

230 000 Ft / félév

Jelentkezési lap

Kérjük, válasszon szakot!
Kérjük, adja meg a teljes nevét!
Érvénytelen e-mail cím!
Kérjük, adja meg telefonszámát!

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070*204
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

 • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
 • +36-1/323-1070
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu
© 2020 | Minden jog fenntartva | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: E-001726/2018