fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Executive MBA- Diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi gazdasági, jogi, diplomáciai, protokoll valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia, a protokoll és a nemzetközi kapcsolatok szakterületeinek előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük, vállalkozásuk nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában. E területek elméleti problémáinak és gyakorlati aspektusainak ismerőiként alkalmasak nemzetközi együttműködésben megvalósított feladatok ellátására, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására hazai és nemzetközi közösségekben, valamint multikulturális közegben egyaránt. A képzés tartalmának fontos eleme a diplomáciai készségek fejlesztése, a protokoll különböző területeinek megismerése és gyakorlati alkalmazása.  A végzett szakértők interdiszciplináris szemléletű, naprakész elméleti és gyakorlati tudás birtokában szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a hazai és külföldi (ön) kormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi és hazai szervezetek, intézmények diplomáciai kapcsolatai és nemzetközi osztályai, valamint  multinacionális cégek számára

Dr. Eperjesi Zoltán PhD.
Dr. Eperjesi Zoltán PhD.szakfelelős

A képzést ajánljuk:

Azoknak a szakembereknek, akik a diplomácia, a protokoll és a nemzetközi kapcsolatok területeihez kapcsolódó munkakörökben dolgoznak.

A FELVÉTEL feltétele:

legalább alapképzésben szerzett oklevél

Megszerezhető végzettség neve:

Executive MBA Diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista

Munkarend:

 • nappali
 • levelező

A képzés időtartama:

2 félév

A képzés nyelve

 • magyar
 • angol

A képzés indításának lehetséges helyszínei

Budapest

A szakirányú továbbképzés indítása

 2023. február

Jelentkezési határidő

2023. február, a szakirányú továbbképzés indításának időpontjáig

A képzés díja:

magyar: 210.000 Ft / félév

angol: 261.000 Ft / félév

MINTATANTERV

 

Kredit

Óraszám

Követelmény

I. félév

 

Európai Unió I.

4

12

vizsga

Gazdasági alapismeretek

3

9

vizsga

Magyarország I.

3

9

vizsga

Jogi alapismeretek, nemzetközi jog

3

9

vizsga

Projektmenedzsment

3

9

vizsga

Diplomáciai alapismeretek

4

12

vizsga

Nemzetközi kapcsolatok

4

12

vizsga

       

I. félév összesen:

24

72

 
 

 

Kredit

Óraszám

Követelmény

II. félév

 

Gazdasági ismeretek

3

9

vizsga

Szakdiplomáciák

3

9

vizsga

Szakértői kompetenciafejlesztés

4

12

vizsga

Európai Unió II.

3

9

vizsga

Magyarország II.

3

9

vizsga

Nemzetközi tárgyalástechnikák

6

9

vizsga

Jogi ismeret

4

12

vizsga

Diplomadolgozat

7

21

aláírás

Szabadon választható

3

18

vizsga

       

II. félév összesen:

36

108

 

Megszerezhető kreditek száma:

60 kredit

Tárgyak jellege Kredit
Alapozó ismeretek 13
Szakmai törzsanyag 40
Szakdolgozat 7
Összesen 60

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • A szakirányú továbbképzés tartalma és szervezése a munkaerő-piaci és hallgatói igényekhez igazodó, a Főiskola törekszik arra, hogy annak a lehető legmagasabb színvonalon megfeleljen.
 • A jelentkezés a főiskola honlapján történik az online jelentkezési lap kitöltésével.
 • A képzést levelező munkarendben szervezzük, két hetente pénteken (13 órától) és szombaton (egész nap), az órarendnek megfelelő beosztásban. A képzés megfelelő létszámú hallgató esetén indul.
 • Oktatóink többsége tudományos fokozattal rendelkezik, a képzés során magas színvonalú elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat tud átadni a hallgatóknak.
 • A képzés módszereiben is igazodik a hallgatói igényekhez, a személyes megjelenést igénylő kontaktórák mellett online konzultációt is alkalmazunk. A gyakorlati jellegű feladatokat az oktatók iránymutatása alapján egyéni, vagy team munkában dolgozzák fel a hallgatók, amelynek eredményeit prezentálják.
 • A korábbi tanulmányok során elsajátított ismeretek beszámítására lehetőség van, amely kérvény alapján a WSUF Hallgatói Követelményrendszerében foglaltak alapján történhet.

Jelentkezési lap

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kérjük, adja meg a teljes nevét!
Érvénytelen e-mail cím!
Kérjük az alábbi telefonszám formátumot használja:+36xxxxxxxxx (pl. +36701234567)
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu