fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

GAZDASÁGI LOGISZTIKUS

A KÉPZÉST AJÁNLJUK

 • logisztikus munkakört betöltő személyeknek,
 • minden nyitott és innovatív szemlélettel rendelkező személynek, aki érdeklődik a logisztika és annak részterületei, valamint a szaklogisztikai alkalmazások iránt.
Dr. Tóth Gergely PhD
Dr. Tóth Gergely PhDszakfelelős

A FELVÉTEL feltétele

legalább alapképzésben (a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 • Végzettség: Gazdasági logisztikus szaktanácsadó
 • Munkarend: levelező
 • Képzési idő: 2 félév

A program megismerteti a résztvevőket a logisztika és az ellátási lánc stratégiai és operatív tervezésének főbb elveivel és munkafolyamataival, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások tartalmával és azok menedzselésével. A képzés során a hallgatók elsajátítják az egyes logisztikai szolgáltatások jellemzőit, a termelési logisztika legfontosabb elemeit, a beszerzés, készletezés, raktározás, szállítmányozás mellett az ellátási lánc menedzsmentjét és a hozzá kapcsolódó logisztikai informatikát.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek:

 • komplex logisztikai szolgáltatási feladatok ellátására,
 • logisztikai szervezeti egységek vezetésére, a munkatársak tevékenységének koordinálására,
 • logisztikai informatikai problémák megoldására,
 • logisztikai projektek irányítására,
 • logisztikai szolgáltatások teljesítményének mérésére.

A szakirányú továbbképzés indítása

 2023. február

Jelentkezési határidő

2023. február, a szakirányú továbbképzés indításának időpontjáig

A képzés nyelve

magyar

A képzés indításának lehetséges helyszínei:

Budapest, Győr, Nyíregyháza, Szekszárd

A képzés díja

192.000 Ft / félév

MINTATANTERV

Tantárgy

Óra

Kredit

Számonkérés

1.      félév

Vállalkozások működési környezete

10

3

vizsgajegy

Menedzsment a XXI. században

10

3

vizsgajegy

Vállalati gazdaságtan

10

3

vizsgajegy

Pénzügyi ismeretek

10

3

vizsgajegy

Gazdasági jog

10

3

vizsgajegy

Hatékony üzleti kommunikáció

10

3

félévközi jegy

Logisztika alapjai

10

3

vizsgajegy

Vállalati stratégia

10

3

félévközi jegy

Marketing szemlélete és gyakorlata

10

3

vizsgajegy

Döntéselmélet

10

3

félévközi jegy

Összesen

100

30

 

2.      félév

Raktározás és készletezés

10

3

félévközi jegy

Szállítmányozás

10

3

vizsgajegy

Anyagáramlási rendszerek

10

3

félévközi jegy

Logisztikai kontrolling

10

3

félévközi jegy

IT alkalmazások a logisztikában

10

3

félévközi jegy

Termelési logisztika

10

3

vizsgajegy

City logisztika

8

3

félévközi jegy

Szolgáltatáslogisztika

10

3

félévközi jegy

Visszutas logisztika

8

3

vizsgajegy

Szakdolgozati konzultáció

4

0

aláírás

Szakdolgozat

0

3

félévközi jegy

Összesen

90

30

 

KÉPZÉS ÖSSZESEN

190

60

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • A szakirányú továbbképzés tartalma és szervezése a munkaerő-piaci és hallgatói igényekhez igazodó, a Főiskola törekszik arra, hogy annak a lehető legmagasabb színvonalon megfeleljen.
 • A jelentkezés a főiskola honlapján történik az online jelentkezési lap kitöltésével.
 • A képzést levelező munkarendben szervezzük, két hetente pénteken (13 órától) és szombaton (egész nap), az órarendnek megfelelő beosztásban. A képzés megfelelő létszámú hallgató esetén indul.
 • Oktatóink többsége tudományos fokozattal rendelkezik, a képzés során magas színvonalú elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat tud átadni a hallgatóknak.
 • A képzés módszereiben is igazodik a hallgatói igényekhez, a személyes megjelenést igénylő kontaktórák mellett online konzultációt is alkalmazunk. A gyakorlati jellegű feladatokat az oktatók iránymutatása alapján egyéni, vagy team munkában dolgozzák fel a hallgatók, amelynek eredményeit prezentálják.
 • A korábbi tanulmányok során elsajátított ismeretek beszámítására lehetőség van, amely kérvény alapján a WSUF Hallgatói Követelményrendszerében foglaltak alapján történhet.

Jelentkezési lap

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kérjük, adja meg a teljes nevét!
Érvénytelen e-mail cím!
Kérjük az alábbi telefonszám formátumot használja:+36xxxxxxxxx (pl. +36701234567)
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu