fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Marketing menedzser

A marketing menedzser a vállalkozások, intézmények, civil szervezetek menedzsmentjének egyik legfontosabb tagja, felső vezetőként megtervezi a marketing stratégiát és annak megvalósítását biztosító operatív folyamatokat, feladatokat, valamint irányítja és ellenőrzi azok teljesítését. A kor kihívásainak megfelelően folyamatosan fejleszti tudását, kiemelt tekintettel a fogyasztók igényeihez, a működési környezethez és a tevékenység sajátosságaihoz optimálisan illeszkedő, offline és online eszközök egyensúlyát biztosító marketing mix kidolgozására. Ennek során rugalmasan alkalmazkodik a piac változásaihoz, a marketing szakma szemléletének és gyakorlatának fejlődéséhez és elsődlegesnek tartja a tudomány és technológia eredményeinek felhasználását a hatékonyság növelése érdekében.

A képzés célja, hogy Ön tanulmányai során olyan elméleti és gyakorlati tudást és képességeket szerezzen, amelyek megalapozzák a hazai és multinacionális vállalkozásoknál, szervezeteknél való hatékony munkavégzést és hozzájáruljon karrierjének fejlődéséhez.

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa PhD
Dr. Pénzes Ibolya Rózsa PhDszakfelelős, főiskolai tanár

A képzésbe való belépés feltétele

felsőfokú végzettség

Megszerezhető végzettség neve

Marketing menedzser

A képzés időtartama

2 félév

Megszerezhető személyes adottságok, készségek

 • kreatív vezetői, irányító készség,
 • információ feldolgozási készség, elemző-képesség,
 • szervezőkészség,
 • stratégiai gondolkodás, döntésképesség,
 • problémamegoldó képesség
 • tárgyalási és kommunikációs készség,
 • konfliktuskezelő képesség,
 • együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • alkalmasság a csoportmunkában való részvételre,
 • felelősségtudat, pontosság, elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • szakmai továbbképzésre, önképzésre való igény és igényesség.

A szakirányú továbbképzés indítása

 2023. február

Jelentkezési határidő

2023. február, a szakirányú továbbképzés indításának időpontjáig

A képzés nyelve

 • magyar
 • angol

A képzés indításának lehetséges helyszínei:

Budapest, Győr, Székesfehérvár, Szolnok, Pécs

A képzés díja

 • magyar nyelven: 210.000 Ft/félév
 • angol nyelven: 261.000 Ft/félév

MINTATANTERV

Tantárgy

Óra

Kredit

Számonkérés

1. félév

Vállalkozások működési környezete

10

3

Vizsgajegy

A marketing szemlélete és gyakorlata

10

3

Vizsgajegy

Menedzsment a XXI. században

10

3

Vizsgajegy

Hatékony üzleti kommunikáció

10

3

Félévközi jegy

A fogyasztói magatartás és a fogyasztás trendjei

10

3

Vizsgajegy

Gazdaság- és gazdálkodás elemzés módszerei és technikái

10

3

Félévközi jegy

Kihívások a marketing menedzsmentben

10

3

Vizsgajegy

Online marketing és trendjei

10

3

Félévközi jegy

Marketing információk és a piackutatás

10

3

Félévközi jegy

Integrált marketingkommunikáció

10

3

Vizsgajegy

Összesen

100

30

 

2. félév

       

Marketingtervezés és marketingstratégia

12

3

Félévközi jegy

Online piackutatás módszertana

12

3

Félévközi jegy

Közösségi médiamarketing

12

3

félévközi jegy

Márkamanedzsment

10

3

Vizsgajegy

Trade marketing

12

3

Vizsgajegy

Generációmarketing

10

2

Vizsgajegy

Mesterséges intelligencia a marketingben

12

3

Félévközi jegy

E business stratégia vállalati felsővezetőknek

10

2

Félévközi jegy

Szakdolgozati konzultáció

2

2

Félévközi jegy

Szakdolgozat

0

6

Félévközi jegy

Összesen

92

30

 

Képzés összesen

192

60

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • A szakirányú továbbképzés tartalma és szervezése a munkaerő-piaci és hallgatói igényekhez igazodó, a Főiskola törekszik arra, hogy annak a lehető legmagasabb színvonalon megfeleljen.
 • A jelentkezés a főiskola honlapján történik az online jelentkezési lap kitöltésével.
 • A képzést levelező munkarendben szervezzük, két hetente pénteken (13 órától) és szombaton (egész nap), az órarendnek megfelelő beosztásban. A képzés megfelelő létszámú hallgató esetén indul.
 • Oktatóink többsége tudományos fokozattal rendelkezik, a képzés során magas színvonalú elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat tud átadni a hallgatóknak.
 • A képzés módszereiben is igazodik a hallgatói igényekhez, a személyes megjelenést igénylő kontaktórák mellett online konzultációt is alkalmazunk. A gyakorlati jellegű feladatokat az oktatók iránymutatása alapján egyéni, vagy team munkában dolgozzák fel a hallgatók, amelynek eredményeit prezentálják.
 • A korábbi tanulmányok során elsajátított ismeretek beszámítására lehetőség van, amely kérvény alapján a WSUF Hallgatói Követelményrendszerében foglaltak alapján történhet.

Jelentkezési lap

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kérjük, adja meg a teljes nevét!
Érvénytelen e-mail cím!
Kérjük az alábbi telefonszám formátumot használja:+36xxxxxxxxx (pl. +36701234567)
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu