fbpx

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

VENDÉGLÁTÓ -TURISZTIKAI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A KÉPZÉST AJÁNLJUK

Diplomával rendelkező gyakorló szakembereknek, akik tudásukat korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel szeretnék frissíteni, valamint minden olyan felsőfokú végzettségű személynek, akik érdeklődnek a vendéglátás és turizmus iránt.

Dr. Mondok Anita PhD
Dr. Mondok Anita PhDszakfelelős

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA

olyan szakemberek képzése, akik a képzés során megszerezhető ismeretek, tudáselemek segítségével, a személyes adottságaik tudatos hasznosításával a következő kompetenciákkal bírnak:

 • a turizmus rendszerének, irányító szervezetének, kapcsolatrendszerének figyelemmel kísérése;
 • a világturizmus és a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetének, trendjeinek figyelemmel kísérése;
 • a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetének, politikai céljainak, fejlődési irányainak figyelemmel kísérése;
 • a közlekedés főbb jellemzőinek és a fejlesztés szükségességének a turizmus szemszögéből történő figyelemmel kísérése;
 • a magyar turisztikai piac specialitásainak ismeretében (egészségturizmus, falusi turizmus, konferenciaturizmus) a versenyképesség vizsgálata és elemzése;
 • az erőforrás-felhasználás és más iparágak kölcsönhatásának, a környezetbe történő szerves beágyazódásának, az erőforrások fenntarthatóságának figyelemmel kísérése.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

vendéglátó-turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

vendéglátó-turisztikai menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe

gazdaságtudomány képzési terület

A felvétel feltétele

bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevél (korábbi képzési rendszerben főiskolai oklevél)

A képzési idő

3 félév

Munkarend

levelező

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

90 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

A szakirányú továbbképzés indítása

 2023. február

Jelentkezési határidő

2023. február, a szakirányú továbbképzés indításának időpontjáig

A képzés nyelve

angol

Budapest

Budapest

Főbb ismeretkörök

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan, vállalat-gazdaságtan, idegenforgalmi jogi ismeretek, gazdaságföldrajz (24 kredit)

Szakmai törzsanyag: a turizmus rendszere és gazdaságtana, idegenforgalmi ismeretek, turisztikai ismeretek, szállodai ismeretek, turizmusmarketing, szakigazgatási ismeretek, idegenvezetés, program- és rendezvényszervezés, menedzsment ismeretek (56 kredit)

Szakdolgozat (10 kredit)

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • A szakirányú továbbképzés tartalma és szervezése a munkaerő-piaci és hallgatói igényekhez igazodó, a Főiskola törekszik arra, hogy annak a lehető legmagasabb színvonalon megfeleljen.
 • A jelentkezés a főiskola honlapján történik az online jelentkezési lap kitöltésével.
 • A képzést levelező munkarendben szervezzük, két hetente pénteken (13 órától) és szombaton (egész nap), az órarendnek megfelelő beosztásban. A képzés megfelelő létszámú hallgató esetén indul.
 • Oktatóink többsége tudományos fokozattal rendelkezik, a képzés során magas színvonalú elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatokat tud átadni a hallgatóknak.
 • A képzés módszereiben is igazodik a hallgatói igényekhez, a személyes megjelenést igénylő kontaktórák mellett online konzultációt is alkalmazunk. A gyakorlati jellegű feladatokat az oktatók iránymutatása alapján egyéni, vagy team munkában dolgozzák fel a hallgatók, amelynek eredményeit prezentálják.
 • A korábbi tanulmányok során elsajátított ismeretek beszámítására lehetőség van, amely kérvény alapján a WSUF Hallgatói Követelményrendszerében foglaltak alapján történhet.

Jelentkezési lap

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kérjük, adja meg a teljes nevét!
Érvénytelen e-mail cím!
Kérjük az alábbi telefonszám formátumot használja:+36xxxxxxxxx (pl. +36701234567)
Invalid Input
Invalid Input

Felvételi
iroda

 • +36-1/323-1070
 • +36-30/994-31-53
 • felvi@wsuf.hu

Tanulmányi
hivatal

 • +36-1/323-1070*233
 • +36-30/994-30-92
 • tanulmanyihivatal@wsuf.hu

Központi
elérhetőségeink

  • 1083 Budapest, Jázmin utca 10.
  • +36-1/323-1070
  • felvi@wsuf.hu
  • Hivatali kapu rövid neve: WSUF
   KRID: 665264371

Rektori
hivatal

 • +36-1/323-1070*522
 • rektorihivatal@wsuf.hu

Felnöttképzési
Osztály

 • +36-1-323-1070*409
 • felnottkepzes@wsuf.hu